Enkelt misstag gjorde patientjournaler tillgängliga utifrån

Enkelt misstag gjorde patientjournaler tillgängliga utifrån
Gunnar Moustgaard, chefsläkare inom psykiatrin i Skåne, har anmält de öppnade patientjournalerna enligt lex Maria då han ser en fara för patientskada.

Patienter inom vuxenpsykiatrin i Lund kunde under två veckor läsa sina journaler på nätet, trots att de skulle vara låsta.

Sedan mars 2014 kan patienter inom den somatiska vården i Region Skåne ta del av sina egna journalhandlingar via e-tjänsten Journalen. Till hösten är det tänkt att även patienter inom vuxenpsykiatrin i Skåne ska kunna läsa sina journaler på nätet.

Redan under våren ledde dock ett tekniskt misstag till att tjänsten öppnades för patienter inom vuxenpsykiatrin i Lund.

Åtgärdade problemet direkt

– Det var en patient som hörde av sig och frågade om det verkligen skulle vara så. Vi spärrade journalerna omgående. Vi tror att felet uppstod vid en justering av systemet drygt två veckor tidigare. Vi har ingen indikation på att det legat öppet längre än så, säger Gunnar Moustgaard, chefsläkare i Psykiatri Skåne.

Hur många patienter som hann se sina journaler är oklart. Psykiatri Skåne har nu gjort en anmälan enligt lex Maria eftersom felet innebär en risk för vårdskada.

Känsliga uppgifter

– Varken patienterna eller personalen var förberedda. Det här är något som måste ske under ordnade former. En journal kan innehålla tankar, spekulationer och diagnoser. Den information som visas för patienten genom e-tjänsten måste vara beslutad och kvalitetssäkrad annars kan det finnas risk för negativa effekter för såväl patienter som medarbetare, säger Gunnar Moustgaard.

Till hösten, när journalerna öppnas under mer ordnade former, ska det precis som i den somatiska vården finnas möjlighet att dölja tidiga hypoteser och särskild information i journalen, till dess att vårdpersonal fått möjlighet att delge den muntligen.

– Vi har förberett oss i mer än ett år för införandet. Vi har haft en arbetsgrupp där medarbetare och företrädare för patienter och närstående har deltagit. Vi har även haft utbildningar för våra medarbetare, säger Gunnar Moustgaard.

Ett enkelt misstag

Han tror att händelsen kan ha väckt visst obehag hos några medarbetare. Dessutom finns en risk för att deras förtroende för datasystemen minskar, att de inte upplevs som säkra.

I det aktuella fallet var det ett relativt enkelt tekniskt misstag som öppnade journalsystemet, enligt Gunnar Moustgaard.

– Så får det inte gå till. Därför har vi gjort en händelseanalys och ändrat i systemet, och därmed minimerat risken för upprepning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida