Mycket ovanligt att Ivo kritiserar sjuksköterskor för oskicklighet

Mycket ovanligt att Ivo kritiserar sjuksköterskor för oskicklighet
Att legitimationen dras på grund av oskicklighet är extremt ovanligt. Arkivbild: Mostphotos

Utredningar av riskindivider avslutas för det mesta utan åtgärd.

30 december 2014

Efter fyra år med den nya patientsäkerhetslagen har antalet sjuksköterskor som utreds för oskicklighet visserligen ökat något, men i de allra flesta fall avslutas ärendena utan kritik från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Riskindivider utreds

I och med den nya patientsäkerhetslagen som kom 2011 försvann disciplinpåföljderna varning och erinran. Men fortfarande finns möjligheten att anmäla legitimerad personal som riskindivider vilket i det yttersta fallet kan leda till att legitimationen dras in.

Den vanligaste orsaken till att legitimerade utreds som riskindivider av Ivo är stöld av narkotika eller annat brott eller eget missbruk.

Men varje år utreds också ett antal sjuksköterskor som riskindivider på grund av oskicklighet och de utredningarna har ökat något sedan 2011.

  • 2011: 6 sjuksköterskor
  • 2012: 21 sjuksköterskor
  • 2013: 15 sjuksköterskor
  • 2014: 14 sjuksköterskor

I de flesta fall avslutas ärendena utan kritik. 2014 har sex sjuksköterskor fått kritik från Ivo, året innan var det ingen och året dessförinnan var det fem.

Legitimationen kan dras

Under de här fyra åren har kritiken bara en enda gång lett till att ärendet har överlämnats till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, för beslut om disciplinpåföljd som kan innebära prövotid eller att legitimationen dras.

Att en enskild person är så oskicklig att det utgör en patientsäkerhetsrisk är alltså mycket ovanligt.

– En riskindividanmälan kan göras om arbetsgivaren inte litar på den anställde. Då gäller det verkligen att underlaget är tillräckligt, för även om vi kan misstänka att en anställd utgör en risk på grund av brister när det till exempel gäller att följa rutiner kan det vara svårt att belägga, säger Eva Wastenson, enhetschef för individärenden på Ivo.

Som exempel på oskicklighet som skulle kunna utgöra en patientfara nämner hon en kirurg som inte opererar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, en läkare som förskriver läkemedel på felaktigt sätt eller en sjuksköterska som inte följer föreskrifter om dokumentation.

Riskindivider

  • Statistiken omfattar Vårdförbundets alla yrkesgrupper, men bara i      några enstaka fall handlar det om barnmorska, röntgensjuksköterska eller      biomedicinsk analytiker.
  • Läs mer i nästa nummer av Vårdfokus som utkommer 7 januari och möt      skolsköterskan Åsa Hilmersson som blev utredd som riskperson av Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida