hyrsjuksköterskor

Så ska landstingen minska beroendet av hyrpersonal

Nu har SKL och samtliga landsting och regioner ställt sig bakom en gemensam satsning med målet att vara oberoende av hyrpersonal senast om två år.

Som Vårdfokus tidigare berättat har arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram en strategi för hur landstingen och regionerna ska bli oberoende av hyrpersonal senast den 1 januari 2019.

Strategin klubbades igenom i fredags sedan samtliga landsting och regioner ställt sig bakom den och utarbetat egna planer för hur minskningen av hyrpersonal ska gå till.

– Vi har försökt minska hyrpersonal tidigare. Den här gången talar enigheten, viljan och bredden av åtgärder för att vi ska lyckas, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Inget totalstopp

Det handlar inte om ett totalstopp, hyrpersonal kommer alltid att behövas för att klara toppar och oväntade händelser, betonar SKL. Men man vill inte att den dagliga verksamheten ska vara beroende av inhyrd personal.

– Det är viktigt för både patienter och medarbetare att vården blir oberoende av hyrpersonal. Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader. Med egna medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Lena Micko.

Nya arbetssätt

De viktigaste åtgärderna för att minska beroendet av hyrpersonal handlar om arbetsmiljö, kompetensförsörjning och nya arbetssätt, enligt SKL och ger som exempel:

  • Landsting och regioner ska bli mer attraktiva arbetsgivare. Exempel på åtgärder är bättre handledning, god kompetensutveckling, nya karriärmöjligheter.
  • Nya arbetssätt. Ändra fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper och till exempel renodla sjuksköterskornas arbetsuppgifter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida