Allt fler undersköterskor i sjuksköterskebristens spår

Allt fler undersköterskor i sjuksköterskebristens spår
Under en lång period minskade antalet undersköterskor, men nu anställs det fler igen.

— Det ser vi naturligtvis positivt på, säger Gulli Mattsson, vice ordförande i Kommunals sektion på Skånes universitetssjukhus i Lund.

28 januari 2015

Som Vårdfokus berättade i går anser Skånes regiondirektör Jonas Rastad att det egentligen inte finns någon sjuksköterskebrist utan att det snararare handlar om att sjuksköterskorna ofta tvingas utföra uppgifter som andra lika väl kan sköta, exempelvis undersköterskor.

En utredning har tillsatts av regionledningen i syfte att ta reda på vem som gör vad i vården och på vilket sätt rollfördelningen kan förändras mellan olika professioner.

Trenden har vänt

– Det har varit mycket svårt för undersköterskorna att få nyanställningar under de senaste åren. Men i och med att man inte kunde öppna vårdplatser efter semestern har det vänt. Vi märker tydligt att det anställs fler undersköterskor på vårdavdelningarna nu, säger Gulli Mattsson som företräder Kommunals medlemmar på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Hon är själv övertygad om att mycket av det som sjuksköterskorna gör i dag kan utföras av undersköterskor. Bland annat när det gäller den direkta omvårdnaden men också rent medicinska uppgifter som kan utföras på delegation. Exempelvis katetersättning och subkutana injektioner.

Har kostat lika mycket

– I och med att det kostat i princip lika mycket att anställa en nyexaminerad sjuksköterska som en undersköterska har arbetsgivaren valt sjuksköterskorna medan vi trängts undan. Men nu när det är brist på sjuksköterskor kommer våra grupper tillbaka igen. Så har det alltid varit.

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne, välkomnar fler undersköterskor i vården men har svårt att se hur de ska kunna lösa bristen på sjuksköterskor.

– Avsaknaden av undersköterskor har lett till att sjuksköterskorna fått ta på sig allt fler arbetsuppgifter. Fler undersköterskor kan bidra till att en redan hårt ansträngd kår kan få avlastning. Men ska man öppna fler vårdplatser behövs det inte bara fler undersköterskor utan också fler sjuksköterskor, säger han.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida