Ännu ett landsting höjer lägstalönerna

Men erfarna sjuksköterskor kommer inte att nöja sig, befarar Vårdförbundets ordförande i Värmland.

17 februari 2014

Ledande politiker i Värmlands läns landsting lovar att höja ingångslönerna för nyutexaminerade sjuksköterskor från 22 100 kronor till mellan 23 500 och 24 000 kronor i månaden.

– De måste helt enkelt göra något, de får inga sjuksköterskor med de löner som erbjuds nu, säger Eva Strandh, ordförande för Vårdförbundet i Värmland.

Höjd minimilön

För att inte riskera att förlora erfaren personal kommer också redan anställda som halkat efter i löneutvecklingen att få höjda löner.

”Så att de åtminstone kommer upp i samma belopp som ingångslönerna”, berättar landstingsrådet Jane Larsson (C), för Värmlands folkblad.

Mer men för lite

Men det kommer inte att räcka, säger Eva Strandh som efterfrågar en tydligare satsning på hela sjuksköterskegruppen.

– Landstinget måste göra mer för dem som ligger under. Satsar man inte på dem så kommer fler att lämna, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida