Barnakuten i Huddinge tvingas stänga nattetid

Barnakuten i Huddinge tvingas stänga nattetid
Bristen på barnsjuksköterskor tvingar Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge att stänga barnakuten nattetid. De svårast sjuka eller skadade ska dock fortfarande tas emot.

Allvarlig brist på barnsjuksköterskor gör att icke akuta patienter skickas till Karolinska i Solna nattetid under sommaren.

Vårdfokus har tidigare berättat om massavhoppen vid akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm. Ett 30-tal sjuksköterskor har sagt upp sig sedan slutet av förra året. Rekryteringsförsöken har inte varit tillräckliga. För att få ihop schemat tvingas personalen ta extrapass samtidigt som övertiden skjuter i höjden.

Nu är bristen på barnsjuksköterskor så omfattande att Karolinska tvingas stänga barnakutens lokaler mellan klockan 20.00 och 08.00. Det gäller från och med ikväll fram till måndagen den 24 augusti

Hänvisas till Solna

Barnsjuksköterskorna, som under de flesta pass är två stycken, går i stället in och tjänstgör på vuxenakuten. Här ska de bedöma alla barn som kommer in och hänvisa alla icke akuta fall till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

– Vi samlar den barnkompetens vi har på vuxenakuten så att vi kan ta emot prio 1 och prio 2-patienter som vanligt, säger Alessandro Lupaszkoi Hizden, vårdchef på akuten i Huddinge.

En sjuksköterska som vill vara anonym berättar om vilka risker det kan innebära.

Stor oro bland personalen

– Ett svårt sjukt barn kan kräva tre barnsjuksköterskor. Då det inte finns kommer icke barnkunnig personal att tvingas hjälpa till, vissa av dem är inkallade från andra avdelningar utan någon som helst larminskolning. 

Sinnika Isoaho, sjuksköterska på akutmottagningen och förtroendevald för Vårdförbundet, ser en risk för patienterna.

– Många är väldigt oroliga inför det här, att vi inte ska fixa det. Och det finns en oro bland dem som jobbar på vuxenakuten, för det är en helt annan sak att jobba med barn. Det är olika referenser vad gäller andningsfrekvens, puls, dosering av läkemedel och liknande. Det går inte bara att kliva in och ta över utan inskolning.

”Ingen som helst patientfara”

Alessandro Lupaszkoi Hizden har inte hört talas om några negativa avvikelser, men säger sig förstå personalens oro.

– Vi gör inte det här för att det är roligt, vi måste försöka hantera bristen på barnkompetens. Men jag ser ingen som helst patientfara i att två barnsjuksköterskor vid akuta fall stöttas av andra legitimerade sjuksköterskor och läkare.

Vad händer om det kommer in ytterligare en akut barnpatient?

– Då får vi hantera det. Det måste vi göra i vanliga fall också, för inte ens när vi är fullbemannade nattetid finns det sex barnsjuksköterskor på plats.

Röd bemanning vanligt

Det ansträngda läget gäller hela akuten. Vårdfokus har tidigare rapporterat att det i vissa fall  har varit svårt att ens uppnå så kallad röd bemanning, vilket är klinikens egna riktlinjer för den lägsta accepterade bemanningsnivån utan att patientsäkerheten hotas. Sedan den första juni skickas vissa ambulanser med icke akuta patienter till Södertälje sjukhus.

Personal har kallats in från andra avdelningar och från bemanningscentrum i Solna. Dessa saknar i vissa fall erfarenhet från akutsjukvård, men har trots det bara fått några dagars inskolning.

Enligt Alessandro Lupaszkoi Hizden handlar problemet mycket om att sjukhuset har stängt flera vårdplatser. Akuten har dagligen mellan fem och tolv patienter som stannar över natten och som behöver mat, omvårdnad samt medicinsk behandling. Något personalen ska klara ovanpå sina ordinarie arbetsuppgifter med akut sjuka patienter.

Värsta sommaren hittills

Lösningen med den stängda barnakuten kan få konsekvenser även för de vuxna patienterna, tror den anonyme sjuksköterskan.

– Resurserna som skall användas till barnen tas ju ifrån de sjuksköterskor som tjänstgör på vuxenmedicin. Vi har aldrig varit med om en liknande sommar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida