Bristen allt större

Sjuksköterskebristen är inte unik förVärmland, visar Vårdfokus undersökning.?

5 november 2014

Det kommer att fattas 29 000 sjuksköterskor i Sverige 2030, enligt Statistiska centralbyrån. Att det redan nu är ett bristyrke märks på rapporterna från hela landet om att vårdplatser stängs och operationer ställs in på grund av sjuksköterskebrist. ??

Nästan alla personalchefer på sjukhus och landsting som Vårdfokus frågat uppger att det har blivit allt svårare att rekrytera. Enligt dem är den främsta orsaken den nationella sjuksköterskebristen. De nämner också lönefrågan och arbetsmiljön och pekar på att när det fattas sjuksköterskor på en avdelning ökar belastningen på dem som finns kvar, vilket leder till ännu sämre arbetsmiljö, fler som slutar och så vidare i en nedåtgående spiral.

?I Region Skåne saknas 230 sjuksköterskor, i Dalarna drygt 100. Ett 60-tal sjuksköterskor behövs till sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan. I Stockholm skulle Danderyds sjukhus behöva 70 sjuksköterskor och Södersjukhuset 40 grundutbildade och 15—20 specialistsjuksköterskor.

?Ändå har vi aldrig tidigare haft så många sjuksköterskor per antal invånare, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. De menar att bristen inte bara kan botas genom att utbilda och anställa fler sjuksköterskor.?

— Vi måste också fundera över hur sjuksköterskornas kompetens används i vården. Det handlar om att ha rätt personal på rätt ställe som gör rätt saker, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

??För Vårdförbundet är arbetstider och löner viktiga pusselbitar för att sjuksköterskor ska orka ett helt yrkesliv. Strukturerad yrkesintroduktion och akademisk specialisttjänstgöring är andra åt-gärder som förbundet för fram.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida