Döms för olaga hot mot sjuksköterskor

Tingsrätten håller inte med om att personal på akuten borde ha en högre tröskel mot hot.

15 januari 2015

Sjuksköterskorna, som arbetar vid akutmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö, hade vardera krävt 5 000 kronor i skadestånd av mannen, som verbalt hotade dem till livet i samband med ett sjukvårdsbesök i våras.

Han var missnöjd med behandlingen och skrek ”jag ska sätta ett skott i pannan på dig” och ”jag ska sätta en kniv mot halsen på dig”.

Under rättegången i förra veckan hävdade försvarsadvokaten att sjuksköterskor i sin yrkesroll borde ha en högre tröskel för kränkningar från hotfulla patienter och att det ingår i deras jobb att hantera hotfulla situationer.

Det anser inte tingsrätten i Eksjö. Sjuksköterskornas skadeståndskrav godkänns i sin helhet av tingsrätten, som i dag meddelar att mannen döms för olaga hot och skyddstillsyn.

Åklagaren hade i första hand begärt att mannen skulle dömas för olaga hot mot tjänsteman. Men då hade det enligt tingsrätten krävt att hoten riktats mot någon i dennes myndighetsutövning, vilket inte var fallet eftersom mannen hade sökt vård frivilligt.

– Det är bra att sjuksköterskorna får ersättning. Men för att markera allvarligheten hade jag gärna sett att påföljden hade blivit ett kortare fängelsestraff. Det har varit en tuff tid för sjuksköterskorna och hot inom vården kan aldrig accepteras, säger Thomas Johansson som är verksamhetschef på akutkliniken i Eksjö

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida