Första kvinnan i toppen för SKL

Första kvinnan i toppen för SKL
Nyvalda ordföranden, Lena Micko, vill leda Sveriges kommuner och landsting i en samarbetsanda. Foto: Rickard L. Eriksson/SKL

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings första kvinnliga ordförande tänker arbeta hårt för ett mer jämställt arbetsliv.

24 mars 2015

I dag samlades politiker från kommuner, landsting och regioner för att välja en ny röd-grön styrelse för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.  Ordföranden Lena Micko är socialdemokrat och den första kvinnan på posten. 

– Det här känns ansvarsfullt, roligt och pirrigt. Vi representerar 1,1 miljoner medarbetare inom kommuner och landsting. Tillsammans kan vi göra skillnad, slog hon fast i sitt inledningstal.

”Lokala politiker vet bäst”

Lena Micko är kommunstyrelsens ordförande i Linköping och har lång erfarenhet som lokalpolitiker. Med sig till arbetsgivarorganisationen tar hon kunskapen om vikten av ett gott samarbetsklimat och vikten av att vara pragmatisk. Hon tar också med sig övertygelsen att staten inte är en garant för likvärdig välfärd.

– Det är för lätt att se staten som en lösning på ojämlikhet, men vi måste kämpa för ett fortsatt kommunalt självstyre. Det är vi lokala politiker som vet bäst hur det fungerar därhemma – i människors vardag.

Vill höja jobbens status

Hon ser stora utmaningar framför sig. Den generella välfärden kommer att behöva rekrytera en halv miljon medarbetare de närmaste tio åren. Det ställer krav på att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi måste kunna konkurrera med andra arbetsgivare och erbjuda trygga välfärdsjobb med möjlighet till kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Välfärdsjobbens status måste höjas, sa Lena Micko.

Frågan är om kommuner, landsting och regioner kommer att märka att deras intresseorganisation inte längre är borgerligt styrd? Den nyvalda ordföranden sa att ett av hennes främsta mål är att verka för en mer jämställd arbetsmarknad.

– Rätten till heltid är vår tids kanske största jämställdhetsfråga. Det, och en hållbar arbetsmiljö, kommer jag att arbeta hårt för.

Statsministern höll med

Även statsminister och partikamraten Stefan Löfven, en av talarna, ser förmågan att rekrytera personal som avgörande för framtidens välfärd och vill ha ett tätare samarbete med kommuner, landsting och regioner kring kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Han säger sig vilja höja välfärdsjobbens status och förutom heltid som norm vill Stefan Löfven se krafttag mot arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher.

– Arbetsmiljöverkets granskning visar att anställda inom vård och omsorg är missgynnade inom alla områden jämfört med anställda i tekniska förvaltningar. Vi ser effekterna av kvinnors dåliga arbetsmiljö i ökade sjukförsäkringskostnader. Att ta ett riktigt arbetsgivaransvar innebär att skapa ett arbetsliv som inte bygger på kvinnors krökta ryggar, sa han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida