Gullspång: Här är 10 av 13 specialiserade

Gullspång: Här är 10 av 13 specialiserade
Hög svansföring. Äldrevården i Gullspång kan konstatera att de lyckats höja kompetensen rejält och därmed förbättra omvårdnaden. Vårdhunden Bella på Amnegården är med och gör sitt för de boendes välmående, här Ulla Eriksson med specialistsjuksköterskan Christina Eriksson. Foto: Petter Koubek

För åtta år sedan var läget dystert, det var stor brist på specialist­sjuksköterskor i äldrevården. Hur skulle de kunna ändra på det?

”Vi behöver fler specialistsjuksköterskor”, det konstaterade kommunen efter en genomgång av kunskapsläget hos sjuksköterskestaben för åtta år sedan. ?

— Vi hade en stor brist, precis som i övriga landet, förklarar Susanne Ljungberg som är enhetschef och distriktssköterska.?

För att främja studier arbetade ledningen fram en modell tillsammans med Vårdförbundet, och det har gett resultat med råge. För vad sägs om tio — snart elva — specialistsjuksköterskor av totalt tretton??

Framgångsreceptet består av flera olika ingredienser med en sak gemensamt: att underlätta för sjuksköterskorna att kombinera studier, arbete och familj. Bland annat har det handlat om att få studentlitteraturen betald och att låta dem som arbetar heltid studera med lön en dag i veckan. ?

Och sjuksköterskan får ett lönepåslag om 50 kronor per 1,5 poäng, vilket i slutänden blir 2 500 kronor när han eller hon klarat examen. Utöver den vanliga löneförhandlingen, vill säga. ??

Nu har pengarna i Gullspångs satsning tagit slut men fortfarande tycker Susanne Ljungberg att kommunen har en generös attityd mot dem som studerar, till exempel vad gäller byte av dagar vid föreläsningar. Och löneförhöjningen efter avklarad examen, liksom den betalda studentlitteraturen, är kvar.?

Susanne Ljungberg ser ett praktiskt resultat av satsningen. Då äldrevården får allt mer vårdkrävande äldre behöver personalen mer kunskap, betonar hon. Varje sjuksköterska har hand om ungefär 30–35 äldre. På kvällar och helger stiger siffran till ungefär 150.?

— Jag märker att de som specialiserat sig blir mer självständiga. Visst är de grundutbildade också jätteduktiga men de som studerat vidare får större ansvar att fatta beslut, leda och fördela arbetet, säger hon.??

I specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att göra vårdplaner, bedömningar och uppföljningar av omvårdnadsbehov liksom att planera vilka insatser som ska göras i den palliativa vården med smärtlindring och stöd till de anhöriga, berättar hon.

Tillgången på specialistsjuksköterskor inom äldrevård motsvarar inte på långa vägar efterfrågan, visar statistik från SCB och Socialstyrelsen. Susanne Ljungberg beklagar det låga intresset. ?

— Yrket har nog inte tillräckligt hög status. Det är ett ganska ensamt jobb, på sjukhus jobbar man ju i större team. ?

För att råda bot på ensamarbetet har kommunen sedan två år tillbaka infört en modell med så kallade teamträffar där vårdtagarnas behov diskuteras. I teamträffarna deltar sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska, enhetschef och biståndshandläggare. Även om det hittills har varit svårt att få till träffarna rent logistiskt så är erfarenheterna av dem goda.?

— Det är fantastiskt, alla får komma fram utifrån sin specialitet. Sjuksköterskor är vana att fatta snabba beslut men tvingas lyssna in andra. Tillsammans får personalen bra resultat och känna att ”oj, vad bra det blir”, säger Susanne Ljungberg.??

På Amnegården i Gullspång arbetar Christina Eriksson som är specialistsjuksköterska inom äldrevård. Hon har jobbat större delen av sitt yrkesliv som undersköterska men, som hon säger, studerade vidare ”på äldre dar” och tog sin sjuksköterskeexamen 2004. Egentligen tänkte hon inte specialisera sig. Vid 50 års ålder ville hon inte dra på sig mer studielån, men hon tänkte om eftersom det gick att kombinera deltidsarbetet med distansstudier. Christina Eriksson har inte fått del av Gullspångs satsning eftersom hon började studera så sent som 2010, då projektet var över. ?

Men det spelade ingen större roll för hennes del, hon hade bestämt sig för att gå vidare.??

En av ”arbetskamraterna” sedan i somras är vårdhunden Bella som kommer tillsammans med sin hundförare, distriktssköterskan Eivor Nygren. Hunden sprider glädje bland de boende och har alltid tid att lyssna, kela och ge värme.?

Christina Eriksson tycker verkligen att fördjupningen i omvårdnad, livsberättelse och livskvalitet samt palliativ vård har stärkt henne i yrkesrollen. Nu går hon ytterligare en kurs på distans, 30 poäng i enbart palliativ vård.?

— Jag vill lära mig mer. Särskilt värdighet och etik intresserar mig. Och det är så roligt att studera, säger hon.?

Allt som allt har satsningen varit lyckad, enligt Susanne Ljungberg. Visst har den kostat pengar och det har inte alltid varit lätt att få med de styrande i kommunen, men så här i backspegeln är även de nöjda.??

Hon rekommenderar Gullspångs modell till andra kommuner. ?

— Man måste vara beredd att satsa. Börja med att inventera behoven och se vilka specialfunktioner ni behöver. Uppmuntra och stötta dem som vidareutbildar sig och ge dem förutsättningar att klara studierna. Det är värt det, säger hon.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida