Lyckas locka till höjd kompetens

Lyckas locka till höjd kompetens
Chefen Erna Karlsson är mån om att fler ska vidareutbilda sig.

Det går att få sjuksköterskor att vidareutbilda sig, även i små kommuner. Men lösningarna kan se olika ut, som i Tidaholm och Gullspång.

Tidaholm: Betalar för högskolepoäng

Bland sjuksköterskorna i Tidaholm är kompetensläget högt. Kommunen och enhetschefen, sjuksköterskan Erna Karlsson, fäster stor vikt vid vidareutbildning.?En del av framgången består av en ekonomisk satsning. De sjuksköterskor som specialiserar sig får 2 000 kronor mer i lön efter avlagd examen. Sjuksköterskor som studerar får också en dag ledigt i veckan med lön. De som inte har möjlighet att gå en hel specialistutbildning utan läser enstaka kurser kan räkna med 250 kronor i löneökning per 7,5 högskolepoäng. ??

Erna Karlsson betonar att pengarna till löneförhöjningen inte kommer från någon gemensam lönepott utan är öronmärkta för att premiera dem som vidareutbildar sig. Lönen kan både vara ett sätt att locka till sig de specialiserade, liksom att stimulera till vidareutbildning bland de redan anställda.?

Liksom i Gullspång är det för Tidaholm en del i en medveten satsning, som startade 2005. ?

— Det har gått lite trögt med specialiseringarna men de flesta har läst kurser som motsvarar ungefär en halv specialistutbildning, säger Erna Karlsson.??

Vilka kurser som sjuksköterskorna läser bestäms utifrån verksamhetens behov och sjuksköterskans kompetens­plan. Sedan får sjuksköterskan arbets­-områden beroende på specialkompetens, exempelvis nutrition eller smärtlindring. Sina nyvunna kunskaper får de sedan förmedla till kollegerna.?

Enligt Erna Karlsson råder en framåtanda vad gäller kompetens­utveckling bland kommunerna i Västra Götaland. Tidaholm samverkar i flera olika nätverk i gamla Skaraborg liksom genom Vårdsamverkan Skaraborg.??

— Vi träffas och lyssnar och jämför med andra hur de jobbar och blir inspirerade, säger Erna Karlsson.?I kommunen finns i dag 19 sjukskötersketjänster, varav tre är specialistsjuksköterskor och ytterligare två har läst ett år på sin specialistutbildning. Varje sjuksköterska har hand om omkring 25–35 äldre, förutom på helgerna då två sjuksköterskor har hand om kommunens 320 vårdtagare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida