ny styrmodell

Regeringen vill granska värdebaserad vård

Regeringen vill granska värdebaserad vård
Nya Karolinska är ett av flera sjukhus i Sverige som inför en ny styrmodell, värdebaserad vård. Arkivbild: TT

Vad vet man om värdebaserad vård och hur påverkar det den svenska hälso- och sjukvården? Det vill regeringen veta och ger SBU i uppdrag att utreda den nya styrmodellen.

17 augusti 2017

Flera sjukhus i Sverige, bland andra Nya Karolinska i Solna, inför den nya styrmodell som kallas ”värdebaserad vård”. Vårdfokus har i flera artiklar berättat vad modellen innebär och var den kommer ifrån. Se länkar här intill.

Nu har regeringen gett SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.

– Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska SBU redovisa senast i maj nästa år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida