Sjukhuschefen håller med – det handlar om kortsiktiga nödlösningar

Sjukhuschefen håller med – det handlar om kortsiktiga nödlösningar
Jan Eriksson, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus. Foto: Marie Ullnert

Sjukhusledningen på Skånes universitetssjukhus fokuserar på att lösa den krisartade sjuksköterskebristen på kort sikt — men har också planer för framtiden.

26 september 2014

– Jag håller med Vårdförbundet om att det vore bättre om vi slapp den här typen av åtgärder. Men det är ett måste i den här situationen. Vi kan inte riskera patienternas säkerhet genom att låta bli att hålla nödvändiga vårdplatser öppna, säger Jan Eriksson, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus, SUS.

Den åtgärd han hänvisar till, som han helst skulle vilja slippa, är förlängningen av sommarens extraersättning på 100 kronor i timmen utöver övertid till sjuksköterskor som tar extra arbetspass, något Vårdförbundet i Skåne kritiserat som en kortsiktig insats som bara skjuter problemen på framtiden.

Många olika problem

Den extra svåra bemanningssituationen på sjukhuset just nu beror till stor del på att sjuksköterskor som sköt på sina semestrar och hoppade in extra under sommaren är lediga nu i stället. Sjukhuset har också, liksom många andra sjukhus i landet, svårt att rekrytera nya sjuksköterskor.

Men den rådande situationen har fler förklaringar, enligt Jan Eriksson. Sjukhusledningen har uppmärksammat att medelvårdtiderna blivit längre. De tre första veckorna i september i år vårdades patienterna 0,3 dagar mer i snitt jämfört med samma period förra året, vilket ökat behovet av vårdplatser och personal.

Vad ska sjuksköterskor göra?

Jan Eriksson har därför uppmanat cheferna ute i verksamheten att försöka skapa bättre flyt i vården för att korta vårdtiderna. Tillsammans med Vårdförbundet ska sjukhusledningen under hösten också granska vad sjuksköterskorna använder sin arbetstid till. Syftet är att se över arbetsfördelningen och se till att sjuksköterskor inte ska behöva ägna sig åt arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för, exempelvis vissa tidskrävande telefonsamtal, berättar Jan Eriksson.

Högre ingångslöner diskuteras just nu på regionnivå, berättar han. Men själv anser han att det är viktigare att försöka satsa på snabbare och mer markant löneutveckling för SUS sjuksköterskor.

Lovar bättre arbetsmiljö

Trots att Jan Eriksson är medveten om att många sjuksköterskor slutar på grund av press och stress och dålig arbetsmiljö ser han inte kortare arbetstider som någon möjlig lösning för att locka fler sjuksköterskor till sjukhuset.

– Kortare arbetstid blir kontraproduktivt.  Då behöver vi anställa ännu fler sjuksköterskor och det är sjuksköterskebrist i hela landet.

Kommer arbetsmiljön för SUS sjuksköterskor att bli bättre?

– Ja, den här situationen som råder just nu kommer inte att vara för evigt. Tittar vi bara på oktober så ser bemanningen bättre ut. Vi är medvetna om problemen och jobbar på lösningar, säger Jan Eriksson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida