Vårdpolitik

SKL beslutade att införa personcentrerad vård

SKL beslutade att införa personcentrerad vård
SKL ska verka för att kunskaps sprids i syfte att regioner, landsting och kommuner ska kunna införa personcentrerad vård i sina vårdverksamheter. Foto: Mostphotos

Arbetsgivarorganisationen ska sprida kunskap om vårdmodellen så att regioner, landsting och kommuner kan införa den i verksamheterna.

25 november 2015

Nu har också arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutat att verka för den personcentrerade vården. Beslutet togs nyligen på höstens kongress.

I motionen som ligger till grund för beslutet står att arbeta personcentrerat är ett modernt förhållningssätt som betonar samarbete: Synsättet leder till en ökad delaktighet från patienternas sida i den egna vården och bör också leda till en större effektivitet.

I motionen betonas också vikten av den forskning som finns på området och att det ska vara evidensbaserad vård som införs i vårdverksamheterna. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, både forskar och utbildar inom området.

Forskning i Göteborg

– Det är glädjande att vårt arbete ligger till grund för beslutet. Vi kommer att arbeta vidare med forskning och utbildning samt implementering av personcentrerad vård i olika miljöer, det kan gälla ett helt sjukhus, primärvårdsenheter, en region eller på EU-nivå, säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC.

Personcentrerad vård finns framför allt i Göteborg, men några andra landsting har också inlett projekt.

Personcentrerad vård

Inom personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Vården utgår från patientens upplevelse av situationen och individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir en partner i vården.

Patienten och de anhöriga är aktiva och delaktiga i planering och genomförande av vården.

Vårdförbundets driver sedan tidigare på för att personcentrerad vård ska införas brett i vården. Förbundet menar att det är ett genomgripande systemskifte som behövs när vården ska ställa om.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida