Stora skillnader i hur kommunerna använder prestationspengar

Stora skillnader i hur kommunerna använder prestationspengar
Ska de statliga stimulanspengarna användas till att bättra på kommunernas allmänna ekonomi eller ska de gå tillbaka till äldrevården? Arkivbild: Mostphotos,

I en del kommuner går den statliga prestationsersättningen direkt tillbaka till äldrevården. Andra kommuner gör som Finspång och låter pengarna försvinna in i den allmänna ekonomin. Men nu skärper SKL formuleringarna för hur pengarna ska användas.

22 februari 2013

I en artikel tidigare i dag berättade vi om hur de kommunala sjuksköterskorna i Finspång under hela 2012 jobbade så bra med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen att kommunen fick 3,3 miljoner i så kallade prestationsersättning från staten. Men inte en krona gick tillbaka till äldrevården. Sjuksköterskorna är arga, ledsna och besvikna.

Men nej, ingen kan säga att Finspång gjorde fel när när de använde den statliga prestationsersättningen för äldrevården till att bättra på det dåliga budgetresultatet för 2012. Däremot är det inte meningen att pengarna ska användas på det sättet. Så kan man sammanfatta Sveriges kommuner och landsting, SKL:s syn på saken.

– Vi kan inte bestämma hur kommuner och landsting ska använda pengarna, däremot finns det en intention att det ska ses som stimulanspengar som ska användas för att förbättra äldrevården och inte för att täcka kommunala underskott, säger Maj Rom, projektchef på SKL.

Pengarna kunde ha sparats

Enligt ekonomichefen i Finspång var kommunen tvungen att bokföra pengarna på 2012, vilket gjorde att de inte kunde användas för förbättringar i äldrevården 2013. Men enligt Maj Rom på SKL är det en alltför snäv tolkning.

– Det har funnits olika uppfattningar om detta, men SKL har skickat ut ett cirkulär där vi har sagt att det inte måste bokföras på 2012, säger hon.

Kritisk granskning

Statskontoret, som har i uppdrag att utvärdera hur satsningen fungerat och hur pengarna används, har riktat kritik mot de oklarheter som finns när det gäller hur pengarna ska fördelas.

”Frågan om vilka enheter som får del av prestationsmedlen i slutändan har stor betydelse för motivationen att registrera i kvalitetsregister”, skriver Statskontoret i en rapport. Statskontoret anser därför att ”det ligger ett stort ansvar på huvudmännen att återföra ersättningen till de verksamheter som bidragit till överenskommelsens prestationsmål”.

Enligt Maj Ros på SKL har skrivningarna för årets prestationsersättningar ändrats för att förtydliga hur pengarna ska användas. Nu står det att pengarna är avsedda för förbättringsarbete under året efter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida