Två sjukhus blir ett när Malmö och Lund slås ihop

Universitetssjukhusen i Lund och Malmö slås vid årsskiftet ihop till ett enda sjukhus — Skånes universitetssjukhus, Sus. (Uppdaterad 13.30)

26 oktober 2009

Samtidigt bildas tillsammans med medicinska fakulteten vid Lunds universitet ett Universitetsmedicinskt centrum Skåne, UMCS.

– Det är en naturlig utveckling av det förnyelsearbete som pågått det senaste året. Min ambition är att detta ska bli Sveriges bästa universitetssjukhus, säger regiondirektören Sören Olofsson i ett pressmeddelande.

Jerker Swanstein, ordförande i Region Skånes styrelse anser att sammanslagningen gör det möjligt att förlägga ett nationellt cancercentrum i Skåne.

Beslut väntas slutet av november

Totalt berörs cirka 12 500 anställda. Chef för det nya storsjukhuset blir nuvarande chefen för Lunds universitetssjukhus, Bent Christensen. Ann-Sofie Bennheden, som i dag är chef för Universitetssjukhuset Mas i Malmö, kommer att få andra arbetsuppgifter i regionen.

Beslutet om att bilda Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne förväntas tas av regionstyrelsen i slutet av november.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida