Vårdförbundet positivt till sammanslagningen av Skånesjukhusen

— Rent principiellt är vi positiva till alla förändringar inom vården som leder till effektivitet, säger Vårdförbundet Skånes ordförande Pia Arndorff med anledning av nyheten att de båda universitetssjukhusen i Skåne ska slås samman.

26 oktober 2009

Vad sammanslagningen kommer att innebära för Vårdförbundets medlemmar har hon svårt att uttala sig om i nuläget eftersom hon vet för lite om hur det är tänkt att den nya organisationen ska se ut. Men med tanke på hur slimmad vården är redan i dag tror hon inte att den kommer att leda till att regionen gör sig av med vårdpersonal.

– Oavsett vad man kallar sjukhusen så har Region Skåne som arbetsgivare ett ansvar att bedriva en god och säker vård.

Dåligt informerade

Vårdförbundet blev inkallat till ett extra samverkansmöte med Region Skåne i dag och fick inte någon som helst förhandsinformation om vad som skulle avhandlas. Vice ordföranden i Vårdförbundet Skåne, Mats Runsten, satt fortfarande på mötet vid lunchtid.

– Själv vet jag inte mycket mer än det som står i pressmeddelandet från regionen. Jag är kritisk till hur vi har blivit informerade. Vårdförbundet har hela tiden haft en positiv inställning till Prolumaarbetet (ett projekt syftande till att samordna verksamheterna mellan universitetssjukhusen i Lund och Malmö). Det är tråkigt att man inte har tagit vara på den positiva ingång som har funnits i att samarbeta när man nu ska genomföra den här stora förändringen, säger Pia Arndorff.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida