Utskrivning från sjukhus fungerar dåligt i Göteborg

Utskrivning från sjukhus fungerar dåligt i Göteborg
Äldre blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt för att vårdplaneringen inte fungerar, anser revisorerna i Göteborg. Arkivbild: Mostphotos

Bristfälliga vårdplaner, sen information och rutiner som inte följs. Revisorerna riktar skarp kritik mot både kommunen och regionen.

Revisorerna för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har tillsammans granskat den samordnade vårdplaneringen för sjuka äldre som skrivs ut från sjukhus. Granskningen visar på omfattande brister, skriver revisorerna i ett pressmeddelande.

Antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhusen har ökat kraftigt under 2014 i Västra Götaland och både kommunen och regionen bär ansvar för det, enligt revisorerna.

Vid vårdplaneringen deltar inte alltid personal med rätt kompetens och vårdcentralerna deltar i praktiken inte alls i mötena. Parterna håller sig inte heller till tidsgränserna i vårdplaneringsprocessen.

Ofullständiga kallelser

En annan anledning till att processen fördröjs är att sjukhusens kallelser och underlag för vårdplanerna är ofullständiga.

Informationen i vårdplanerna uppfyller inte kraven som ställs i gällande föreskrifter och rutiner, anser revisorerna. Det innebär att det inte alltid går att utläsa vilket behov av insatser den enskilda bedöms ha efter utskrivning, vem som ansvarar för insatserna eller hur och när insatserna ska följas upp.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida