Framtidens primärvård

Vårdförbundet: Lyft fram distriktssköterskorna

Vårdförbundet: Lyft fram distriktssköterskorna
Vårdförbundet saknar konkreta förslag på hur resurser ska flyttas från slutenvården till primärvården, bland annat. Arkivbild: Mostphotos

Det är mycket olyckligt att Anna Nergårdhs utredning om framtidens primärvård har så starkt läkarfokus — distriktssköterskornas viktiga roll måste lyftas fram mer. Det skriver Vårdförbundet i sitt remissvar.

21 november 2018

Längre öppettider, fast läkarkontakt och personcentrerat arbetssätt. Det är en del av de konkreta förslagen i Anna Nergårdhs utredning God och nära vård. Nu börjar remissvaren komma in och det är både ris och ros till förslagen i utredningen.

Anna Nergårdh, regeringens utredare.

Fokus på läkare

Trots att det i utredningen talas mycket om team och vikten av att använda alla kompetenser klokt, så är det stort fokus på läkare. Fixeringen blir uppenbar när man räknar ord i utredningen: läkare nämns 392 gånger – sjuksköterska 27.

”Med den uttalade fixeringen vid endast en kompetens är det tveksamt om det kan bli någon förflyttning mot det teamarbete som så tydligt eftersträvas i betänkandet”, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar.

Saknar konkreta förslag

Vårdförbundet ställer sig i stort positivt till utredningens målbilder: att primärvården ska blir det självklara första valet för patienterna och att det ska ske en omställning mot en mer personcentrerad vård och jämlik hälsa.

Men sen kommer invändningarna. Vårdförbundet saknar konkreta förslag och nytänkande som kan leda till att målbilden förverkligas i praktiken. I utredningen beskrivs primärvården som föråldrad och hierarkisk, men Vårdförbundet saknar initiativ som kan förändra det. ”Att bara bygga vidare på den primärvård vi har idag är inte lösningen på framtidens problem”, skriver förbundet i sitt remissvar.

Sammanhållen vård

Som konkreta exempel på vilka förändringar som behövs nämner Vårdförbundet:

  • Personfokus i stället för organisationsfokus
  • Team istället för hierarkier
  • Sammanhållen och sömlös vård i stället för insatsuppdelad och hierarkisk
  • Hälsa och helhet i stället för sjukdom och diagnos

Det behövs också konkreta förslag på hur resurser ska föras över från slutenvården till primärvården, påpekar Vårdförbundet.

Svensk sjuksköterskeförening och Distriktssköterskeföreningen anser också att distriktssköterskornas viktiga arbete inom primärvården måste lyftas fram mer. De tar upp behovet av områdesansvar och ökad förskrivningsrätt och pekar även på att det behövs andra specialistsjuksköterskor inom primärvården, inom till exempel psykiatri, äldrevård och diabetes.

Fast läkarkontakt

Det har sammanlagt kommit in ett 80-tal remissvar på utredningen som ska lämna sitt slutbetänkande i mars nästa år.

Arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, delar också utredningens målbild att det måste ske en omställning till mer nära vård och anser att ett övergripande nationellt primärvårdsuppdrag ska regleras i lag. Avsikten med det är att utbudet av vård ska bli mer lika över landet.

SKL tillstyrker också förslaget om fast läkarkontakt i primärvården. Att kontinuitet är viktigt för patienterna håller Vårdförbundet med om, men anser att det inte bara gäller relationen mellan patient och läkare utan alla professioner. En fast vårdkontakt kan vara en person från en annan yrkesgrupp än läkare, framhåller Vårdförbundet.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida