Vårdgarantin

Patienter ska få snabbare bedömning – men inte alltid av läkare

Patienter ska få snabbare bedömning – men inte alltid av läkare
Socialminister Annika Strandhäll lägger nu fram lagförslag som bygger på utredaren Anna Nergårdhs delbetänkande. Foto: Maria Ejd.

Den som söker vård ska redan inom tre dagar få en medicinsk bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal, enligt ett nytt lagförslag från regeringen. I dag gäller regeln att man ska få träffa en läkare inom sju dagar.

– Med en snabb första vårdkontakt och medicinsk bedömning blir också hela vårdkedjan både snabbare och enklare. En förstärkt nära vård är en hörnsten i arbetet med att kapa vårdköerna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat om ett lagförslag som innebär förändringar i vårdgarantin. Det bygger på de förslag som Anna Nergårdh lagt fram i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.

Sjuksköterskor och fysioterapeuter

I dag innebär vårdgarantin att patienten har rätt att träffa en läkare inom sju dagar. Nu ändras det till rätt att få en medicinsk bedömning inom tre dagar av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Det kan innebära att den första bedömningen görs av till exempel en distriktssköterska, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Läs också: Andra yrkesgrupper tar över läkarnas jobb i Värmland

– Vi vill att patienterna ska få träffa den kompetens de behöver och vi vill också understryka att sjukvården är ett lagarbete som utgår från patientens behov. Då är det viktigt att använda alla kompetenser på ett klokt sätt, sade Anna Nergårdh när hon presenterade utredningens förslag som nu regeringen beslutat att gå vidare med.

Läs också: ”Förändringen kräver personalens tillit”

Fler ska få vård i primärvården

Regeringen är också tydlig med att man långsiktigt vill förstärka primärvården och kommer att lägga fler förslag som bygger på den tidigare utredningen ”Effektiv vård” av Göran Stiernstedt. Jämfört med andra länder har Sverige en sjukhustung vård och avsikten är att strukturera om vården så att mer av vården ges i primärvården.

Ett första steg i den riktningen är att i hälso- och sjukvårdslagen slå fast att landstingen som huvudregel ska organisera vården nära befolkningen.

Läs också: Brist på distriktssköterskor problem för primärvården

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida