framtidens vård

Andra yrkesgrupper tar över läkarnas jobb i Värmland

Andra yrkesgrupper tar över läkarnas jobb i Värmland
Patienterna i Värmland kommer i framtiden att styras direkt till bland annat diabetessjuksköterskor, infektionssjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och kuratorer. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och kuratorer kommer att få ta hand om många patienter som i dag kommer till vårdcentralerna i Värmland för att träffa en läkare.

Med start redan i höst ska Värmland införa ett nytt arbetssätt på samtliga vårdcentraler. Syftet är att patienterna ska tas om hand på rätt vårdnivå och innebär att många patientbesök i framtiden kommer att hanteras av andra professioner än läkare.

Bakgrunden är en pressad primärvård med hög arbetsbelastning och brist på läkare. Samtidigt vill man också styra mer av vården bort från sjukhusen till vårdcentralerna.

– Det vi vill är att skapa en riktigt bra arbetsmiljö, samtidigt som vi tar hand om våra patienter på ett effektivt sätt, säger områdeschef Mathias Karlson.

Under våren har över 100 medarbetare inom primärvården arbetat med att ta fram förslag på hur det ska gå till. Sju områden har pekats ut där man ser stora möjligheter att föra över en del av dagens läkarbesök till andra yrkeskategorier:

  • Astma/kol
  • Diabetes
  • Hjärtsvikt
  • Infektion
  • Led och muskelåkommor
  • Psykisk hälsa
  • Högt blodtryck

Förslagen kring framtidens primärvård ska behandlas av hälso- och sjukvårdsledningen den 21 juni. Efter sommaren startar utbildning och införandet av de olika mottagningarna på länets vårdcentraler.

Förändringarna ligger i linje med de förslag som tidigare presenterats av Anna Nergårdh som leder utredningen God och nära vård. Som Vårdfokus berättade förra veckan har hon föreslagit en förändrad vårdgaranti som innebär att patienten ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar, men att den inte måste göras av en läkare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida