Verksamhetschefen förstår sjuksköterskornas oro i Kalmar

Bristen på sjuksköterskor gör det svårt att få tag på vikarier.

16 januari 2015

Tidigare i dag skrev Vårdfokus om problemet med den ständiga underbemanningen i Kalmar kommun och att sjuksköterskorna oroar sig för hur de ska arbeta i en ny framtida organisation.

Tillförordnade verksamhetschefen för hälso- och sjukvårdens insatser i Kalmar, Johanna Skarsgård, förstår att sjuksköterskorna tycker att det är tungt.

– Under förra året blev det avsevärt svårare att få tag på vikarier. I dagsläget har vi två enhetschefer för sjuksköterskorna. De jobbar i princip hela tiden med bemanningen. Men bristen på sjuksköterskor gör att vi har svårt att ringa in folk för kortare vikariat, säger hon.

Förslaget till ny organisation har hon inte så mycket insyn i eftersom det tagits fram centralt inom kommunen.

– Men jag förstår att sjuksköterskorna är upprörda. Det finns vinster med att ha en renodlad organisation för sjuksköterskor. Men bekymren med bemanningen och rekryteringen måste man ta hänsyn till, vilken organisation vi än kommer att ha i framtiden, säger Johanna Skarsgård.

Hon tycker det är viktigt att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare, men tror också att sjuksköterskorna i framtiden skulle kunna arbeta mer flexibelt och bättre täcka upp för varandra.

– Det är viktigt att kunna flytta resurserna till de områden där de behövs mest. Trycket ser väldigt olika ut i olika delar av kommunen. Det går upp och ner hela tiden.

Hon berättar att ett möte var inplanerat med sjuksköterskorna efter julledigheterna, men att det sköts på framtiden när förslaget till ny organisation dök upp.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida