Moderaternas varning till landstingsanställda JO-anmäls

Partiets uppmaning till de anställda i Stockholms läns landsting har väckt starka känslor.

5 februari 2014

Justitieombudsmannen, JO, har fått ta emot fler anmälningar från privatpersoner som anser att Moderaterna i Stockholm agerade fel när de på landstingets egen webb varnade personal för effekterna av att rösta socialdemokratiskt i höstens val.

”Det är inte förenligt med grundläggande demokratiska värderingar, då Stockholms läns landsting som i status som arbetsgivare, utnyttjas som ett slagträ i den politiska debatten”, skriver en av anmälarna.

Otydlig avsändare

I sitt öppna brev varnar Moderaterna för att socialdemokratiska förslag om att chockhöja arbetsgivaravgiften kommer att leda till att ungdomar förlorar jobb. Om förslaget går igenom chockhöjs landstingets kostnader för unga anställda, skriver partiet.

Anmälarna tycker att avsändaren är otydlig i och med att Moderaterna använder landstingets brevpapper i det öppna brevet, och dessutom publicerar det på Stockholms läns landsting webbplats. ”Det ger brevet en officiell prägel trots att det är ren partipropaganda”, skriver en av dem.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillhör också dem som är kritisk mot Moderaternas agerande. I gårdagens P1 Morgon sa hon att det sätt budskapet framfördes på fick det att se ut som om det var arbetsgivaren Stockholms läns landsting och inte partiet som var avsändare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida