Regeringen vill förebygga fallolyckor

Satsar på utbildning och information för att sprida kunskap till vårdpersonal och de äldre.

4 december 2015

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas. Utbildningen ska utformas för anställda inom hälso- och sjukvård och inom social omsorg.

I uppdraget från regeringen ingår också en utbildningssatsning riktad till de äldre själva om hur de kan skydda sig mot fallolyckor.

– Varje dag dör fyra äldre personer till följd av en fallolycka trots att det finns kunskaper kring hur olyckorna kan undvikas. Kunskapen om hur fallolyckor kan förebyggas måste få större spridning både hos de som arbetar inom äldreomsorgen och hos äldre själva. Därför är de här utbildningsinsatserna viktiga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida