valåret 2018

Sjuksköterskan Jessica tar klivet in i landstingspolitiken

Sjuksköterskan Jessica tar klivet in i landstingspolitiken
Jessica Kristiansson arbetar på gynkliniken på Västerviks sjukhus. Bild: Privat

Jessica Kristiansson, 25-årig sjuksköterska, hoppas bli invald som landstingspolitiker för Socialdemokraterna i höst. I Vårdfokus intervjuserie med politiker som arbetar inom vården berättar hon om vilka frågor hon vill driva.

Sin jobbvardag spenderar Jessica Kristiansson på kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus, där hon roterar mellan BB och gynavdelningen. Hon sökte sig dit som första jobbet när hon examinerats som sjuksköterska 2017. Trevliga erfarenheter från tiden som student där lockade henne tillbaka.

Intresset för politik började tidigare, med att hon sökte sig till SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, vid valet 2010.

– Jag träffade några från SSU som kampanjade och kände att det var med de människorna jag hörde ihop. Jag gick med och började engagera mig inför valet 2014, mer och mer övertygad om att Socialdemokraterna är partiet som stämmer mest med mina åsikter.

Allas lika värde

Jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde, är grunden till hennes val av parti. Hon sitter i kommunfullmäktige i Västerviks kommun.

– Jag känner stöd från mitt parti och att de vågar satsa på mig, vilket är häftigt. Men det är svårt och mycket att sätta sig in i. Jag har pluggat de senaste åren och inte haft så mycket tid att läsa in mig. Utifrån det gör jag mitt bästa.

Hon har varit med och drivit igenom rätten till att få den arbetstid man önskar för de yrkesgrupper som hör till socialnämndens ansvar.

– Alla får välja sin sysselsättningsgrad från år till år, utifrån sina behov, i äldreomsorgen, handikappomsorgen och hemsjukvården. Den är en väldigt viktig fråga. Alla som väljer heltid ska också få det, säger hon.

Påverka arbetsvillkor

Nu när hon även söker sig till landstingspolitiken, hoppas hon kunna påverka arbetsvillkoren för vårdpersonal.

– Vårdens personal måste få rimliga arbetsvillkor så att de orkar arbeta heltid och orkar ett helt arbetsliv. Det är ett problem att personal väljer att jobba med annat för att det är för tungt. Det här diskuterar vi mycket hos oss i förlossningsvården till exempel.

Än så länge har hon inte hunnit arbeta med vårdfrågor så mycket i politiken, förutom en del med kommunens hemsjukvård. Men hon står på sjunde plats på landstingslistan och hoppas bli invald i september.

– Det blir i så fall lite dubbelt att vara sjuksköterska och politiker. Som politiker måste man hålla budgeten, men personalen tänker inte på budgeten utan bara på hur verksamheten fungerar. Sådana konflikter är lite svåra.

Fler utbildningsanställningar

En fråga hon tänker satsa på om hon väljs in är fler utbildningsanställningar så att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med lön. Idag har Kalmar 60 så kallade AST-tjänster. AST står för Akademisk specialisttjänstgöring och är den modell Vårdförbundet lanserat till arbetsgivarna, som innebär en anställning där man går specialistutbildning med full lön och andra kollektivavtalade rättigheter.

Kalmar var först ut att även erbjuda en AST-tjänst för biomedicinska analytiker som vill bli cytodiagnostiker.

Lämnade i protest

Kalmar sjukhus har liksom många andra sjukhus svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor. I år slog ledningen samman tre avdelningar med olika inriktningar för att de saknade sjuksköterskor. Eftersom det gjordes utan dialog med personalen eller samverkan med facket blev det omedelbara resultatet att ytterligare 17 sjuksköterskor lämnade medicinkliniken.

Västerviks sjukhus har inte heller varit skyddat från bemanningskrisen. Men sjukhuset har klarat att hålla vårdkvaliteten så hög att de fick utnämningen Sveriges bästa sjukhus förra året. Prisklassen var mellanstort sjukhus och priset delades ut av tidningen Dagens Medicin.

– Det känner jag mig stolt över. Det här är ett landsting där medarbetarna är engagerade och vill mycket.

Läs också: Jobbar i vården – och i politiken

Högspecialiserad vård

En stor fråga för svensk sjukvård framöver blir den kommande centralisering av operationer, att vissa operationer bara ska utföras på utvalda sjukhus, för att göra vården säkrare och mer effektiv. En SVT-granskning om högspecialiserad vård satte nyligen sjukhuset i Västervik på kartan. Kirurger på sjukhuset ifrågasatte kraftigt hur de skulle kunna behålla en patientsäker akutsjukvård utan att längre praktisera vissa planerade operationer.

Regering och riksdag har beslutat att vården ska bli mer högspecialiserad, men den utredning som låg bakom beslutet har ifrågasatts. Jessica Kristiansson berör bara frågan i diplomatiska ordalag.

– Det är en viktig fråga att lösa på bästa sätt. Vissa operationer kommer att göras i Kalmar och Linköping istället för här i Västervik, men å andra sidan kommer andra hit som vi haft mindre av innan. 

Kalmar landsting

  • Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare.
  • Fullmäktige har 67 ledamöter.
  • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är styrande majoritet.

Vårdfokus politikerintervjuer

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida