Valet 2018

Jobbar i vården – och i politiken

Jobbar i vården – och i politiken
Conny Dahnson (KD) är chef för tre primärvårdslaboratorier i Region Jönköpings län. Här är han tillsammans med biomedicinska analytikern Margaretha Karlsson på laboratoriet i Nässjö. Foto: Marie Elving

Uppväxt i ett religiöst präglat hem utanför Jönköping kändes det naturligt för biomedicinska analytikern Conny Dahnson att engagera sig inom Kristdemokraterna. Men partiets vilja att förstatliga akutsjukvården gillar han inte. Conny Dahnson är först ut i en serie politikerporträtt i Vårdfokus fram till valet.

– Jag kan se fördelar med ett större statligt ansvar för delar av specialistvården. Men när det gäller akutsjukvården som helhet tycker jag att ansvaret bör ligga på de politiker som finns i närområdet. Det är viktigt att medborgarna har nära till dem som bestämmer över sjukvården.

Det säger Conny Dahnson som utbildade sig till laboratorieassistent redan 1978. Lika länge som han varit i vårdyrket har han engagerat sig politiskt.

Läs om kolleger som är politiker

Men hur är det egentligen att som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska eller röntgensjuksköterska vara engagerad i landstingspolitiken? Varje vecka fram till valet får du möta dina kolleger som också är fritidspolitiker här på Vårdfokus webb.

Sedan många år sitter Conny Dahnson i kommunfullmäktige i småländska Nässjö. Han är andre vice ordförande i kommunens samhällsplaneringsnämnd och står på 13:e plats på en av Kristdemokraternas tre vallistor till regionfullmäktige i Region Jönköpings län. 

Conny Dahnson är uppväxt i ett religiöst präglat hem, har en kristen livsåskådning och är medlem i Annebergs missionsförsamling som är en del av Equmeniakyrkan.

Då, på 70-talet, var det hans intresse för miljön och naturen som fick honom att engagera sig politiskt. Han följde Kristdemokraternas linje och röstade på linje tre i kärnkraftsomröstningen 1980, det vill säga att den skulle avvecklas inom tio år.

Vill bevara små sjukhus

I samhällsplaneringsnämnden handlar det också ofta om miljöfrågor. Men om han blir invald i regionfullmäktige, där han förut aldrig har suttit, tror han inte att det blir för miljöns skull. För Conny Dahnson är en av de viktigaste regionala frågorna i stället att de mindre akutsjukhusen vid sidan om Länssjukhuset Ryhov i Jönköping blir kvar: Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.

Det har till och från förts diskussioner om att lägga ner eller kraftigt minska på resurserna vid de mindre sjukhusen och koncentrera specialiteterna till Ryhov.

 – Men jag tycker det är viktigt att ha akutsjukvården nära människor. Speciellt för att i tid kunna behandla stroke, hjärtinfarkt och andra akuta tillstånd. På samma sätt tycker jag att det är viktigt med god tillgänglighet i primärvården, säger Conny Dahnson.

Gillar karriärtjänster

Bristen på inte minst sjuksköterskor har under de senaste åren drabbat akutsjukvården, men även psykiatrin, Vårdguiden 1177 och ambulansen, i Jönköping hårt. Detta trots att andelen sjuksköterskor som på senare år sagt upp sig har varit relativt låg i regionen, jämfört med landets övriga landsting och regioner. Det visade Vårdfokus i en granskning i början av förra året.

Efter påtryckningar från Vårdförbundet beslutade politikerna i regionen i slutet av 2017 att det ska skapas ett hundratal karriärtjänster för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor. De kommer att få sin lön höjd med 4 000 kronor.

Laboratoriechef

Conny Dahnson är i dag chef för tre primärvårdslaboratorier i regionen: i Tranås, Nässjö och Vetlanda. En av hans hjärtefrågor har länge varit att tillsammans med sina chefskollegor driva på inrättandet av karriärtjänster för biomedicinska analytiker.

I dag finns det ett 30-tal metodspecialister och processamordnare, med större ansvar och högre lön, på de medicinska laboratorierna i regionen.

– Inom primärvården är det svårt att rekrytera och behålla såväl läkare som sjuksköterskor och annan personal. Inte minst för Vårdförbundets medlemsgrupper tror jag att det är viktigt att kunna utvecklas, avancera i jobbet och ta större ansvar. Inrättandet av karriärtjänster tror jag kan bidra till att medarbetarna stannar kvar, säger han.

Uppskattar gemenskapen

För Conny Dahnson är det som fått honom själv att stanna kvar i politiken under alla dessa år inte bara möjligheten i att få vara med och påverka. Minst ett par eftermiddagar och lika många kvällar i månaden sitter han i olika politiska möten.

– För mig är gemenskapen i den kristdemokratiska lokala partigruppen viktig. Vi har roligt och trevligt tillsammans och stöttar varandra.

Fakta om Region Jönköpings län

  • Regionen har 10 500 medarbetare inom 100 olika yrken.
  • Tre akutsjukhus finns: Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.
  • Drygt 25 vårdcentraler finns i regionen.

Vårdfokus politikerintervjuer:

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida