– Vi behöver en organisation utanför vår verksamhet som kan titta på vad som händer och sker. Det är viktigt att vi lär av det, både för att utveckla verksamheten och för att undvika ytterligare tillbud, säger Janne Kautto som är ordförande på Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Ras.

Norsk standard

I Norge finns sedan sex år en särskild analysgrupp som arbetar för att förebygga ambulansolyckor inom Norska statens vegvesen. Gruppen använder sig av samma standard som norska haverikommisskonen.

När en olycka sker där en ambulans är inblandad åker kommissionen ut till platsen så snart som möjligt. De undersöker fordonet så väl invändigt som utvändigt, och noterar eventuella personskador. Materialet sammanställs sedan för att användas i det förebyggande säkerhetsarbetet.

Den färdiga rapporten tar inte ställning i skuld- och ansvarsfrågan, men kan användas som ett oberoende underlag i en rättsliga procecssen om det blir aktuellt.

Mörkertal

I Sverige har det sedan 2010 skett minst 55 trafikolyckor med ambulanser, enligt statistik som Vårdfokus fått från Transportstyrelsen. Det handlar om allt från mindre fordonsskador, till svårare olyckor och en dödsolycka.

Det dryga femtiotalet olyckor är troligtvis fler, men eftersom polisen har haft problem med sin ärendehantering under 2012-2014 finns det bortfall under dessa år.

Även Janne Kautto tror att siffran är högre, det vill säga att det sannolikt finns ett mörkertal som inte kommer fram i statistiken.

– Det är bara att jämföra med motsvarande siffra för polisens utryckningsfordon. Den är betydligt högre. Visserligen kör vi bättre och försiktigare eftersom vi kör med patienter, men jag tror ändå att siffran ligger närmare polisen, säger han.

Enligt Transportsytelsen handlar det om 335 olyckor under motsvarande period.

Nytt perspektiv

ambulanskongressen i Stockholm är en av huvudattraktionerna den olyckssimulator som den norska haverikommissionen tagit med sig till mässhallen. Här får frivilliga spänna fast sig på båren för att känna hur det känns att vara patient i samband med en kraftig inbromsning.

Utanför simulatorn står ambulanssjuksköterskan Fredrik Zethelius från Härnösand och pustar ut. Han har att just hängt upp och ner i fordonet som konstruerats av en tidigare krockad ambulans.

– Det där kändes ordentligt, trots att det var låg fart, säger han.

Bara under det senaste halvåret körde en ambulans i diket och en voltade i Västernorrlands län.

– Trafiksäkerhet är en av de absolut viktigaste frågorna för oss inom ambulansen. Jag ska absolut ta med mig detta med haverikommissionen hem och diskutera med mina chefer, säger Fredrik Zethelius.