Redan förra året sågs en kraftig minskning. Då fick 878 svenska sjuksköterskor norsk legitimation.

Som mest var det 2008 då 2 048 svenska sjuksköterskor beviljades legitimation i Norge och sedan dess har det legat en bit över 1 200 årligen.

En förklaring kan vara att lönerna i Sverige har blivit bättre de senaste åren. Samtidigt har den norska kronan minskat kraftigt i värde och gjort att de svenska sjuksköterskorna får med sig mindre pengar hem jämfört med tidigare när de växlar till en allt starkare svensk krona.

Den som tjänar 100 norska kronor får i dag bara 97 svenska kronor för det. I maj fick en sjuksköterska som växlade in 100 norska kronor i stället 111 svenska. Och för några år sedan gav varje intjänad norsk hundralapp 120 svenska kronor.

Värdet på den norska kronan fallit ordentligt under hösten. Först blev den lika mycket värd som den svenskan kronan och nu är den alltså värd mindre. Inte sedan 1992 har den norska kronkursen värderats lika lågt i förhållande till den svenska.

Bakom raset ligger oljepriset som har pressats ner ordentligt den senaste tiden.