Sedan den 20 maj i år har 19 personer i Sydkorea avlidit efter att ha blivit smittade med coronaviruset mers. Sjukvården prövar nu att behandla två patienter, 35 respektive 38 år gamla, med blodplasma från en man som fick diagnosen den 4 juni och sedan tillfrisknat, enligt Korean Times och BBC.

Samma typ av behandling har också använts i kampen mot Ebola.

Departementet för hälsa och välstånd i Sydkorea ska ha bekräftat att behandlingen påbörjats.

De båda patienterna som behandlas med plasma befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Ingen av dem är kroniskt sjuk sedan tidigare.

Under tisdagen rapporterades fyra nya fall av smittade i landet.

Tre insjuknade i Tyskland

Även i Tyskland vårdas tre personer i sjukdomen. Enligt N-TV har en 65-årig man avlidit.

Det är inte färdigutrett var han smittats, men det kan vara när han nyligen besökte en kamelmarknad i Förenade arabemiraten.

Sjukdomen beskrivs sedan tidigare ha ett samband med vård av kameler och dromedarer. Men hur mers sprids från djur till människor är oklart.

Dessutom frågar sig forskare varför sjukdomen inte fått fäste i vissa länder, som Somalia och Kenya som har miljontals kameler, skriver tidskriften Nature.