ICN följer spridningen av mers inför sjuksköterskekongressen i Seoul

ICN följer spridningen av mers inför sjuksköterskekongressen i Seoul
Hittills har 107 personer smittats av luftvägsinfektionen mers i Sydkorea de senaste veckorna. Foto: TT

ICN 2015. I nästa vecka strålar 7 200 sjuksköterskor från hela världen samman på kongressen. WHO avråder i dagsläget inte från resor dit.

Utbrottet av mers fortsätter i Sydkorea och smittspridningen sker framför allt via kontakter på sjukhus. Enligt myndigheterna i Sydkorea har hittills 107 fall diagnostiserats, varav 9 personer avlidit.

Koreanska regeringen rapporteras ta smittorisken på allvar och har stängt omkring 900 skolor och daghem i landet. Upp till 3 000 personer som utsatts för risk är i satta karantän. Samtidigt bedöms inte risken för smitta vara så stor att Världshälsoorganisationen, WHO, avråder folk från att resa till Sydkorea.

37 svenskar deltar

Risken för smitta är av stort intresse för de 7 200 sjuksköterskor från 112 länder som samlas i Seoul nästa vecka. Då pågår den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s beslutfattande världskongress, en händelse som vartannat år också lockar tusentals till att lyssna på föredrag och ta del av forskning. 37 svenska sjuksköterskor ska delta.

– Vi följer utvecklingen av sjukdomen dag för dag och har ett tätt samarbete med både WHO, Koreas regering och myndigheter om riskerna för smitta. I dagsläget avråder vi ingen från att resa till kongressen, säger Lindsey Williamson, informationsansvarig på ICN, International council of nurses.

Avråder från besök i vården

På kongressen deltar 4 300 koreanska sjuksköterskor. Men ingen av dem som har arbetat på de sjukhus där mers-smittade har vårdats får komma in i kongressens lokaler.

– Vi har också avrått den koreanska sjuksköterskeorganisationen från att genomföra de inplanerade besöken i sjukvården tillsammans med inresta sjuksköterskor.

Smittan har spridits på sjukhusen och det är framför allt anhöriga och vårdpersonal till sjuka i mers som blivit smittade.

Utbrottet började sedan en man som rest på den arabiska halvön insjuknade efter sin hemkomst till Sydkorea.

Sjukdomen bedöms inte smitta så lätt mellan människor, men av de som insjuknat har hela 36 procent avlidit.

Globalt sett hade 1 219 insjuknat fram till i tisdags, varav 449 har dött. De allra flesta har insjuknat på den arabiska halvön.

Råd för smittskydd

WHO:s och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rekommenderar följande som smittskydd vid resa till länder där sjukdomen sprids:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, alternativt om det inte finns synlig smuts använda handdesinfektion.
  • Äta väl genomstekt eller kokt mat, skölja grönsaker och frukt väl och undvika opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
  • Undvika kontakt med djur, i synnerhet kameler. Skydda sig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymptom.
  • Rådfråga läkare inför resa vid kronisk sjukdom eftersom det kan öka risken.
  • Kontakta sjukvården om man insjuknar med luftvägssymtom med feber och hosta.

Redan på flygplatsen kommer de inresta att kontrolleras i temperatursensorer som reagerar på feber. ICN har ordnat med extra tvättställ för handtvätt och desinfektion i konferenslokalerna. För närvarande rekommenderas däremot inte munskydd.

– Koreanska regeringen avråder ännu ingen från att delta i stora möten i Seoul. Vi har representanter från WHO, exempelvis generaldirektören Margaret Chan, som både kommer att öppna mötet, delta och träffa regeringen. Det kommer att pågå flera andra kongresser samtidigt, som inte heller ställts in, säger Lindsay Williamsson.

Uppdaterar dag för dag

Samtidigt poängterar hon att ICN följer utvecklingen dagligen. Däremot kan organisationen inte i dag veta hur rekommendationerna kommer att se ut när de första mötena startar den 17 juni.

Hittills har antalet avbokningar varit förhållandevis få. De flesta har gjorts av dem som bor i länder  som drabbades svårt av den släktartade virussjukdomen sars. Det är framför allt sjuksköterskor från Taiwan, Hongkong och Kina som ställt in sina planerade resor till ICN:s kongress.

ICN uppdaterar sin hemsida med aktuell information dagligen, se länken här intill.

Vårdfokus följer utvecklingen och kommer även rapportera direkt från kongressen i Seoul.

Fakta om mers

  • Middle east repiratory syndrome, mers, är en luftvägssjukdom orsakad av ett coronavirus.
  • Sjukdomen identifierades 2012 i Saudiarabien.
  • Coronavirus kan orsaka allt från förkylningar till den allvarliga infektionen Sars.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida