På internationella barnmorskedagen uppmärksammas barnmorskors betydelse för kvinnors och barns hälsa. Men det är också en dag då världens barnmorskor påminner om den fortsatta kampen för att förbättra den hälsan.

De nordiska länderna har den lägsta mödradödligheten i världen. I en hyllningsartikel på barnmorskedagen skriver Barnmorskeförbundets ordförande, Ingela Wiklund, att hon inte behöver åka så långt från Sverige för att möta kolleger som arbetar under svåra omständigheter.

"Det finns flera länder i Europa som behöver stöd för att utveckla vården under graviditet och förlossning och eftervård. När det gäller barnmorskors roll vid förskrivning av preventivmedel är det många länder som med intresse ser på vår svenska modell där majoriteten av alla preventivmedel förskrivs av barnmorskor", skriver hon.

Behöver bättre förutsättningar

Även Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, uppmärksammar barnmorskornas betydelse i dag. I en debattartikel, publicerad i ett antal tidningar, skriver hon att förutsättningarna för barnmorskorna att göra ett bra jobb för kvinnor i livets alla skeden måste förbättras radikalt.

Barnmorskor vill kunna ge en trygg och säker vård och ett hot mot det är bemanningsbristen. Den finns redan i dag och om några år räknar Statistiska centralbyrån, SCB, med att den har ökat. Inom tio år har 40 procent av landets barnmorskor gått i pension och Sineva Ribeiro varnar för konsekvenserna.

Kraven lyder: insatser från regeringen för att behålla yrkesverksamma barnmorskor, lön efter kunskap och insats samt att barnmorskors kunskap och erfarenhet tas tillvara när vården planeras och utvecklas.

Påminner om milleniummålet

Den internationella barnmorskeorganisationen – International confederation of midwives, ICM – uppmärksammar dagen genom att påminna om FN:s hälsomål, som sattes vid milleniumskiftet, och ska vara uppnått 2015.

Syftet med the Millenium development goals är att påverka världens regeringar att förbättra hälsan för kvinnor, nyfödda och barn. Några av målen är ökad jämställdhet och ökade rättigheter för världens kvinnor, samt minskad fattigdom och barnadödlighet.