Regeringen vill att det ska gå fortare för utländsk sjukvårdspersonal att få svensk legitimation och ger Socialstyrelsen tio miljoner kronor. Pengarna ska gå till fler handläggare och till att se över nuvarande rutiner.

Det gäller sjukvårdspersonal utanför EU/EES som ansöker om legitimation i Sverige och målsättningen är att handläggningstiden ska halveras under 2015.

– I dag är handläggningstiderna alldeles för långa och många gånger en flaskhals för hälso- och sjukvårdspersonal med utländska utbildningar och legitimationer. Med den här åtgärden kan vi snabbare få människor i arbete, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Uttrycker tveksamhet

Enligt Tidningen Svensk Farmaci väntas satsningen ge omkring tio nya handläggare. I SVT uttrycker en enhetschef på Socialstyrelsen sin tveksamhet över om tillskottet för valideringen är tillräckligt. Det välkomnas, men hon tror det blir svårt att halvera handläggningstiden redan i år.

Socialstyrelsen anordnar medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap samt viss administration kring praktik för dem som ansöker om legitimation i Sverige. Tidigare under våren fick myndigheten extrapengar för att täcka sådana kostnader.