Risken är stor att bli smittad av resistenta bakterier utomlands. Var femte som rest till länder söder om Europa eller i Asien kommer hem med tarmbakterier med enzymet ESBL som gör dem resistenta mot antibiotika.

Värst är smittrisken i södra Asien, runt den Indiska halvön, där 46 procent av de hemvändande resenärerna bar ESBL i sin avföring.

430 finska resenärer

Det visar en ny finsk studie ledd av Anu Kantele på Helsingfors universitet. Hon har studerat  fecesprover från 430 finländska resenärer. Före resan till sydliga länder bar en procent av resenärerna på ESBL. Efter resan bar 21 procent ESBL, men alltså betydligt fler av de som rest till riskområden.

Störst var risken i södra Asien, följt av sydöstra Asien, östra Asien, norra Afrika och mellanöstern. Inga fall av smittade upptäcktes bland de som rest i Europa, Australien eller Amerika.

Risk att äta antibiotika

Risken att bli bärare av ESBL ökar kraftigt för den som drabbas av diarré eller behandlas med antibiotika under resan. Av de som haft turistdiarré fick 47 procent ESBL. Av de som dessutom behandlats med antibiotika drabbades 80 procent.

Kan bli allvarligt

Idag är resande vanligt och studiens resultat visar att många i samhället är bärare. De flesta bär smittan helt utan symtom, men riskerar att bli svårare sjuka om de får en annan infektion som behöver behandlas med antibiotika. Det kan då röra sig om en urinvägs-, sår- eller lunginflammation eller enklare provtagningar och kirurgiska ingrepp, som plötsligt oväntat utvecklas till blodförgiftning.

Forskarna kommer fram till att i rådgivning inför långresor till högriskregioner bör resenärer i framtiden avrådas från att ta antibiotika mot lättare till moderata diarréer.