Allt mer resistenta bakterier på sjukhusen

Allt mer resistenta bakterier på sjukhusen
Antalet smittade med de meticillinresistenta stafylokockerna MRSA ökande med 17 procent mellan 2012 och 1013.

Neonatalavdelningarna speciellt drabbade, visar ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens årsstatistik är oroväckande läsning. Trots omfattande åtgärdsprogram inom den svenska sjukvården fortsätter smittspridningen med nya utbrott av resistenta bakterier.  VRE och MRSA ökade mest under 2013. VRE ökade med 49 procent och MRSA med 17 procent.

Även fallen av tarmbakterier med ESBL ökade med 13 procent till 8 131 fall. Enzymet ESBL binder till tarmbakterier och dessa blir resistenta mot antibiotika. Ökningen skedde i samtliga län utom fem. Och den mycket elakartade ESBL-CARBA ökade från 23 fall år 2012 till 39 fall 2013.

Neonatalavdelningarna drabbade

Speciellt drabbade av resistenta bakterier är landets neonatalavdelningar, visar en enkät av Socialstyrelsen. Av de 36 neonatalavdelningarna hade 16 haft 20 utbrott.

Folkhälsomyndigheten menar att det behövs ett intensifierat förebyggande arbete både på neonatalavdelningarna och generellt inom de medicinska specialiteterna.

Sprids på sjukhus

Det är känt att sjukhusen är viktiga miljöer för spridning av antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten poängterar att det är särskilt viktigt med noggrann övervakning och omfattande program för att förebygga smittspridningen på sjukhusen.

Större utbrott av MRSA i Västra Götaland och Stockholm, ESBL i Uppsala, samt VRE i Stockholm, Varberg och Västerås har gått att stoppa med intensiv smittspårning, en central styrgrupp för att hantera utbrotten, ökat fokus på handhygien och andra basala hygienrutiner.

– Med rätt åtgärder kan spridningen minimeras. Det finns bra åtgärdsprogram och det är viktigt att dessa följs upp, säger Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaförsäljningen minskar

De multiresistenta bakterierna har utvecklats på grund av allt för stort bruk av antibiotika. Rapportens positiva nyhet visar att användandet av antibiotika minskade under 2013 i Sverige med 8 procent. Men fortfarande fick var femte person minst ett recept på antibiotika förra året. Antibiotikaförsäljningen minskade i alla åldersgrupper, men mest till barn, med 19 procent.

Rapporten Swedres –Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Nyligen uppmärksammades att fyra danskar dött av en typ av MRSA som sprids från danska svin. Omkring 20 svenskar har smittats av samma typ av MRSA, men det är inte fastställt att de blivit smittade av danska grisar.

Fakta

  • MRSA, Meticillinresistent Staphylococcus Aureus, 2 454 fall.
  • ESBL, Extended Spectrum Betalactamase, 8 131 fall.
  • VRE, Vankomycinresistenta enterokocker, 227 fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida