Nu har också arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutat att verka för den personcentrerade vården. Beslutet togs nyligen på höstens kongress.

I motionen som ligger till grund för beslutet står att arbeta personcentrerat är ett modernt förhållningssätt som betonar samarbete: Synsättet leder till en ökad delaktighet från patienternas sida i den egna vården och bör också leda till en större effektivitet.

I motionen betonas också vikten av den forskning som finns på området och att det ska vara evidensbaserad vård som införs i vårdverksamheterna. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, både forskar och utbildar inom området.

Forskning i Göteborg

– Det är glädjande att vårt arbete ligger till grund för beslutet. Vi kommer att arbeta vidare med forskning och utbildning samt implementering av personcentrerad vård i olika miljöer, det kan gälla ett helt sjukhus, primärvårdsenheter, en region eller på EU-nivå, säger Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC.

Personcentrerad vård finns framför allt i Göteborg, men några andra landsting har också inlett projekt.