Under en lång tid har Socialstyrelsen haft stora problem med att hinna med ansökningarna från utländska sjuksköterskor och läkare som vill få svensk legitimation för att kunna arbeta inom vården här.

Trots extra resurser har köerna fortsatt att växa och i dag kan det ta upp till ett år innan den sökande får besked.

I den satsning på bättre omhändertagande av asylsökande som regeringen lade fram i dag ingår ytterligare förstärkning av resurserna för validering hos Socialstyrelsen. Dessutom tillsätts en valideringsdelegation.

Vårdfokus har tidigare skrivit om Socialstyrelsens valideringsprocess, se länk till höger.