Inbjudningarna kommer tätt. De ombeds att föreläsa och delta i paneldebatter. Massmedia önskar göra intervjuer.  Den nationella psykiatrisamordnare Kerstin Evelius från Socialdepardementet har varit på studiebesök och de har själva föreläst om patientcentrerad vård i Jämtland. Samtidigt hör allt fler föräldrar av sig för att de vill ha hjälp av mellanvården för sina barns räkning och kön till verksamheten växer.

Bråda dagar

Sedan de båda psykiatrisjuksköterskorna Åsa Lagerström och Anette Sannerfors fick Vårdförbundspriset i november förra året har de har fullt upp. Men de klagar inte.

– Vi känner oss hedrade och har fått ett fantastiskt stöd från flera håll, säger Åsa Lagerström.

Redan när de drog igång verksamheten med bup mellanvård 2014 saknade de ett nätverk för kolleger inom området. Med hjälp av uppmärksamheten kring priset har de nu kommit i kontakt med andra kliniker som är på gång att starta upp liknade projekt. De har också stöd från kvalitetschefen vid Skaraborgs sjukhus som inspirerat dem att gå med i Vinnova, en plattform för utvecklingsprojekt.

Börja forska

– Han har också föreslagit att vi ska bedriva aktionsforskning, det vill säga forska i det dagliga arbetet. Vi ser över den möjligheten just nu.

Allt extraarbete som Vårdförbundpriset medfört sker utöver arbetet med familjerna. Det handlar om att prioritera. Föreläsningar, nätverksskapande och kontakt med journalister får göras i mån av tid.

– Denna vecka blev  vi inbjudna till riksdagen för att delta i en paneldebatt om barn med neuropsykiatriska diagnoser, men vi fick tyvärr tacka nej. Det är ju himla roligt att ha blivit tillfrågade i alla fall, säger Anette Sannerfors.

Medaljens baksida

Men medaljen har även en baksida.

­­– Det är svårt att vara profet i sin egen organisation. Eftersom det har varit mycket fokus på oss två så har vi mött en del kritik från kolleger i arbetsgruppen. Det kan handla om att de har svårt att se bredden vi skapar inom vår verksamhet, en rädsla för att övriga delar inom bup inte är lika viktiga eller ren avundsjuka för att vi får mycket uppmärksamhet. Men vi försöker vara tydliga med att det här handlar inte om oss, utan vi gör det för barnen och familjernas skull, säger Åsa Lagerström.

De låter sig dock inte nedslås av den negativa kritiken, utan har redan flera idéer på gång om hur de kan utveckla verksamheten. Men de är hemliga, än så länge.