– Ju tidigare insättning av antibiotika vid neuroborrelios desto bättre, säger Barbro Hedin Skogman, överläkare vid barnkliniken i Landstinget Dalarna och forskare vid Centrum för klinisk forskning, i ett pressmeddelande.

Testet kallas NeBoP-test och bygger på att man genom att poängsätta några viktiga symtom och laboratorievärden hos barnet kan fastslå misstänkt borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, och snabbare sätta in antibiotikabehandling.

– Tidigare har man fått invänta diagnostiska lab-test för att säkerställa diagnosen neuroborrelios, vilket fördröjt insättandet av behandlingen, säger Barbro Hedin Skogman.

NeBoP-testet har utvärderats i en klinisk studie och resultaten har publicerats i BMC Pediatrics.

Testet fungerar inte på vuxna, som har delvis andra symptom på neuroborrelios än vad barn har. Exempelvis drabbas mellan 50 och 60 procent av barnen av ansiktsförlamning medan detta är betydligt sällsyntare hos vuxna som får neuroborrelios.