Regeringen har i dag tagit beslut om att ge ett nytt uppdrag till den grupp som föreslår externa ledamöter till Karolinska institutets styrelse. Gruppen ska återkomma till regeringen senast den 1 april med ett förslag som innebär "delvis nya ledamöter i styrelsen vid KI".

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen har i dag även utsett förre universitetskanslern Lars Haikola till ny ledamot i nomineringsgruppen.