En av arrangörerna bakom den internationella konferensen ICSoR om sexuella övergrepp är sjuksköterskan Torun Carrfors som arbetar vid Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.  Under torsdagen smygstartade konferensen på ABF-huset i Stockholm med en workshop om akut krisstablisering av drabbade patienter. 

Torun Carrfors
Torun Carrfors

– Jag ser fram emot att möta andra som verkar i samma fält som jag. Som sjuksköterska träffar man ofta bara kollegorna på den egna arbetsplats. En internationell konferens kan få en att känna sig mindre ensam i sitt arbete,  

Under tre dagar kommer sexuellt våld mot kvinnor, män och barn att belysas ur ett såväl strukturellt som individuellt perspektiv. Det blir både föreläsningar, workshops och posterpresentation, bland annat om sexuellt våld som vapen i krig och konflikter, krishantering och juridik.

Blir paralyserade

Bland annat presenteras en studie av den svenska läkaren Anna Tiihonen Möller som visar att över 70 procent av de som utsatts för sexuellt våld fick någon form av frysreaktion, paralys, under övergreppet. Det innebar att de inte gjort motstånd, vilket i sin tur kan förklara varför många som söker vård efter våldtäkt inte har fysiska skador.

På lördagen handlar det om hälsoaspekter vid sexuellt våld. Att personer som utsatts för allvarligt sexuellt våld i barndomen i större utsträckning har besvär med sin fysiska hälsa är känt sedan tidigare, bland annat från amerikanska studier.

En av föreläsarna, barnläkaren Steven Lucas, har också visat i en rapport från Nationellt centrum för kvinnofrid från 2014 att hjärtinfarkt är nästan fyra gånger vanligare bland utsatta kvinnor i åldern 56 - 74 år.

– Vi behöver mer kunskap om sambandet mellan sexuella övergrepp och ohälsa, till exempel om det finns andra riskfaktorer. Med mer kunskap kan vi arbeta förebyggande för att förhindra att sexuellt våld sker och det är ju det som är målet, säger Steven Lucas.

Skapa nätverk

Förutom att det är ett tillfälle för kunskapsutbyte hoppas Torun Carrfors på att få möjlighet att lära känna några av de drygt 30-tal sjuksköterskor eller barnmorskor som är anmälda.

–Jag hoppas verkligen att det här kan vara starten på ett fortsatt utbyte inom Sverige men också mellan länder, säger hon.