Det handlar om en grupp sjuksköterskor inom Vårdförbundet som det pratas ganska lite om – de medlemmar som tjänar allra bäst.

Till toppskiktet räknar vi de fem översta procenten i Vårdförbundets lönestatistik för sjuksköterskor men inte chefer, som jobbar i kommun, landsting eller privat sektor.

  • I den här mest välbetalda gruppen finns 3 341 personer och deras löner ligger mellan 38 000 och 60 000 kronor i månaden.
  • 70 procent är 55 år eller äldre.
  • Stockholm är länet med störst andel sjuksköterskor i lönetoppen.
  • De befattningar som sticker ut med störst andel sjuksköterskor i lönestatistikens övre skikt är medicinskt ansvariga sjuksköterskor och intensivvård- och operationssjuksköterskor.

En av sjuksköterskorna i lönetoppen är Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. I ett reportage i Vårdfokus berättar hon om vilka vägar som lett henne framåt i karriären och mot en högre lön.

Till skillnad från många andra har hon valt att inte byta arbetsplats för att få upp sin lön. Hon har jobbat på samma ställe i 13 år, eftersom hon sett störst möjligheter till utveckling där.

Strategiskt och långsiktigt har hon medvetet sökt sätt att bygga upp sin kompetens. På vägen har hon lärt sig saker om sig själv, erfarenheter som hjälpt henne vidare i karriären.

Till exempel slutade hon tidigt att jämföra sig med andra, det gjorde henne bara onödigt osäker, berättar hon.
- Det kommer alltid att finnas sjuksköterskor som är mer erfarna och bättre. Men varför ska jag jämföra mig med dem? Jag har sökt deras hjälp i stället och lärt mig av andra.