Tidigare har bland andra Australien och Kanada infört hpv-vaccinering även för pojkar.

Hpv-viruset orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor, men ligger också bakom andra cancerformer i huvud- och halsområdet som ökat på senare år. Hpv är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen bland både kvinnor och män.

I Sverige erbjuds alla flickor gratis hpv-vaccin från årskurs 5 eller 6. Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för ställningstagande till om även pojkar i Sverige ska vaccineras inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.