Metoden, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology, har utvecklats av en internationell forskargrupp där forskare från Sahlgrenska akademin i Göteborg ingått.

Inför utvecklandet av modellen samlade de in och analyserad information från mer än 8 000 gravida kvinnor i Storbritannien, Nya Zeeland och Sverige.

Läs också Vårdfokus prisade artikel: Outforskad kroppsdel

Metoden gör det möjligt att förutsäga risken för bäckenbottenbesvär 12 och 20 år efter förlossningen. Det innebär att alla kvinnor nu kan erbjudas en individuellt anpassad riskbedömning.

I ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin förklarar forskarna att modellen, som finns fritt tillgänglig på internet, med fördel kan användas för att identifiera och lugna kvinnor med låg risk för att utveckla bäckenbottenbesvär och för att erbjuda preventiva åtgärder för dem med högre risk, exempelvis kejsarsnitt.