Det kokar av ilska bland sjuksköterskorna på ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, i Ängelholm och Helsingborg. Bara i Helsingborg har åtta erfarna sjuksköterskor, sagt upp sig sedan i våras.

– Sedan 2005 har vi som arbetar skift, med ganska få nattpass, haft en arbetsvecka på 34,33 timmar. Det har varit en väldigt uppskattad schemamodell som infördes just för att var svårt att bemanna nattjänster. Som jag ser det är arbetsgivaren nu på väg att slå sönder en välfungerande enhet, säger sjuksköterskan Louise Persson.

Läs också: Ständig natt ger 32 timmars arbetsvecka i Skåne

Inget skriftligt avtal

Grundproblemet är att schemamodellen på ASIH i nordvästra Skåne endast funnits inskriven i ett fåtal av sjuksköterskornas anställningsavtal, resterande har fått det till sig muntligen och via sitt schema. Därför kommer det nya nattavtal som slöts mellan Vårdförbundet och Region Skåne i december 2016 att införas här nu.

– Det var en stor chock när vi fick reda på att det inte fanns något skriftligt reglerat. I efterhand kan det tyckas naivt att vi inte kollade upp det själva, men när vi alltid har jobbat på detta sätt förutsätter man att allt är i sin ordning, säger Louise Persson, som valde att bli förtroendevald på ASIH i Helsingborg när krisen blossa upp.

Hon och många av kollegerna kan nu behöva jobba upp emot 20 timmar mer på fem veckor, eftersom de riskerar att inte nå upp till 20 eller 30 procent natt – de gränser som ger tidskompensation i det regionala avtalet.

– Det har pratats om en ekonomisk kompensation på 300 kronor, vilket är ett stort skämt, säger Louise Persson.

Fler kan drabbas

Även på andra håll i Skåne och i Sverige riskerar personal att komma i kläm när nya nattarbetstidsavtal införs. Vårdfokus har berättat om en sådan farhåga i Stockholm. Vi har tidigare även berättat om hur specialistsjuksköterskor återigen börjat säga upp sig från Helsinborgs lasarett när de förmånliga arbetstiderna skrotades och det regionala nattavtalet ska börja gälla. 

Läs också: Sjuksköterskorna flyr operation i Helsingborg 
Läs också: Nytt avtal i Stockholm ska få sjuksköterskor att stanna

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, vill vara tydlig med att avtalsskrivandet sker på tre olika nivåer. Den överenskommelse om nattarbetstider som Vårdförbundet träffade med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i december 2016 är ett golv. Efter det har Vårdförbundets lokala avdelningar fått till avtal som är ännu bättre - som i Skåne.

Annelie Söderberg. VF 2-16
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett.

– På vissa håll kanske golvet eller det regionala avtalet räcker, på andra ställen måste man ha betydligt mer vila och återhämtning eftersom vårdtyngden är så stor och det krävs för patientsäkerheten. Det är inte Vårdförbundets fel om arbetsgivaren säger upp den typen av lokala avtal eller erbjudanden, de struntar helt enkelt i möjligheten att kunna bemanna och kompetensförsörja sig. Det är deras uppgift att förklara för personalen varför de gör så, säger Annelie Söderberg.

Borde göra ett undantag

På ASIH i Helsingborg och Ängelholm har det varit ett turbulent år. Första budet var att det regionala avtalet skulle börja gälla innan sommaren, sen sköts det fram till hösten och nu är det planerat till våren. Lappkasten har skapat en oro i arbetsgruppen.

Louise Persson är ändå nöjd med hur cheferna på ASIH har agerat. De har gjort vad de kan för att situationen ska bli så bra som möjligt. Däremot är hon besviken på att Region Skåne inte gör ett undantag för en välfungerande arbetsplats. Varför kan inte övrig personal inom den palliativa verksamheten i Skåne få samma modell som de haft? Hon ser en stor risk för att personalomsättningen och sjukskrivningarna, som historiskt legat lågt här, kommer skjuta i höjden.

– Vi är många som känner oro inför framtiden. Vi älskar våra jobb. Men det är ett psykiskt tungt arbete där vi jobbar nära döden hela tiden. Den återhämtning som nu riskerar att försvinna behövs verkligen.  Jag och flera andra funderar på om man kommer orka stanna kvar, säger Louise Persson.

”Inte till fördel för alla”

Jan Lundin, förhandlingschef i Region Skåne, har förståelse för att borttagandet av arbetsgivarens ensidiga lösningar väcker reaktioner. Men han tycker det är viktigt med tydliga regler: likvärdigt arbete ska ha samma förutsättningar och ersättning. Då kan inte ASIH i södra länet ha en lösning och ASIH i norra delen en annan.

– De här förändringarna är inte till fördel för alla. Men det är en stor positiv förändring för väldigt många. De utmaningar som nu uppstår behöver vi jobba vidare med. Bland annat ska vi tillsammans med Vårdförbundet försöka hitta en separat lösning för operationsverksamheten i hela Skåne. Men i övrigt skulle jag säga att det regionala avtalet är normerande, säger Jan Lundin.

Är det viktigare att få en enhetlig lösning för regionen än att verksamheterna faktiskt är bemannade och fungerar?

– Vi ställer inte den typen av saker mot varandra. Man behöver se frågan i en helhet. Vad som gör att man stannar på en arbetsplats är mer komplext än bara arbetstiderna. Vårt mål är att det ska vara rättvist, andra som jobbar på samma sätt ska inte ha andra villkor eller annan ersättning.

Besvikna på Vårdförbundet

Jan Lundin understryker även att Region Skåne och Vårdförbundet är överens: befintliga kollektivavtal får vara kvar tillsvidare, i övrigt ska det regionala avtalet gälla.

– Jag tror inte de skulle gått med på det om medlemmarna missgynnades, säger Jan Lundin.

Läs också: Frågor och svar om nya nattavtalet

Jonas Kempe
Jonas Kempe, sjuksköterska vid ASIH i Ängelholm, är besviken på Vårdförbundet och funderar på att säga upp medlemskapet. Foto: Privat

Vårdfokus har pratat med flera sjuksköterskor inom ASIH som uttrycker en besvikelse gentemot Region Skåne – men även mot Vårdförbundet. En del har redan valt att säga upp sitt medlemskap, och fler kan vara på väg. En av dem är sjuksköterskan Jonas Kempe som jobbar i Ängelholm. Han tycker att Vårdförbundet borde haft koll på att det saknades ett skriftligt kollektivavtal och att personalen kunde hamna i kläm när det regionala nattarbetstidsavalet undertecknades.

– Ska man göra en förändring så ska alla få det bättre, eller åtminstone inte sämre än tidigare. Vi ska inte behöva jobba fler timmar och dessutom utan ordentlig ersättning. Om det här verkligen går igenom så innebär det i praktiken en lönesänkning på 3-4 000 kronor i månaden. Då kommer jag att gå ur förbundet, och jag kommer aktivt att börja söka efter andra jobb, säger Jonas Kempe.

Fick inget veta

Janet Parmvi, ombudsman i Vårdförbundet Skåne, berättar att det är många olyckliga omständigheter som lett fram till dagens situation. Det första är att regionen inte tecknade avtal om arbetstidsmodellen på ASIH, eller ens berättade för Vårdförbundet att den existerade.  

– De har haft en förmån som vi inte kände till och som vi därför inte kunde inkludera i det stora regionala nattavtalet. Och så här i efterhand är det svårt att försvara något som inte finns på pränt, säger Janet Parmvi.

Foto: Anders Olsson
Janet Parmvi, ombudsman i Vårdförbundet Skåne, vill gärna förhandla fram ett separat avtal för ASIH. Men hittills säger arbetsgivaren nej. Foto: Anders Olsson

Hon poängterar att det ytterst är arbetsgivarens beslut att ta bort den ensidiga förmånen på ASIH, de hade kunnat behålla den eller valt att teckna avtal med Vårdförbundet.

– Med tanke på att personal redan slutat borde de vara angelägna om att förhandla fram en lösning med oss, men hittills har vi fått nej. Så det enda vi kan göra just nu är att se över vad som står i personalens anställningsavtal. Kanske kan vi rädda hem några som har formella och korrekta överenskommelser, säger Janet Parmvi.

Vill inte jobba natt

Samtidigt har ledningen på ASIH startat en egen översyn. De ska intervjua samtliga sjuksköterskor för att höra hur de har det i dag, och vad de vill i framtiden. Enligt verksamhetschefen Saerun Jonsdottir vill några bara jobba dagtid framöver, vilket gör att de efterlämnar en del nattpass att pussla med. Kanske går det att få till scheman som gör att en del kommer upp i åtminstone 20 procents nattarbete – vilket skulle innebära en arbetsvecka på 36 timmar och 20 minuter.

Hon bekräftar att det pågår diskussioner om en ekonomisk kompensation för den ökade arbetstiden. Förvisso har summan 300 kronor nämnts, men det är alldeles för tidigt att lämna något besked. 

Ser sig som förlorare

– Det är en olycklig och tråkig situation som vi försöker lösa på bästa sätt. Men det kommer nog ändå bli så att sjuksköterskorna här ser sig som förlorarna. En del har signalerat att de inte kommer stanna kvar om detta går igenom och arbetstiderna förändras mycket, och det har jag fullförståelse för. Samtidigt kan jag inte riktigt säga att den nuvarande modellen krävs för att verksamheten ska fungera, och det är svårt att försvara när resten av Skåne jobbar på ett annat sätt, säger Saerun Jonsdottir.

Av Vårdförbundet uppmanas nu sjuksköterskorna på ASIH att förhandla individuellt om högre löneersättning. Men det finns tankar bland sjuksköterskorna om att göra gemensam sak, utan fackligt stöd, när de ställer krav vad gäller lön och måltidsuppehåll.