I artiklarna beskrivs transplantationerna av de syntetiska luftstruparna som lyckade – något som inte var fallet, enligt expertgruppen för oredlighet i forskning inom Centrala etikprövningsnämnden.

Det har getts vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd och viktig information har undanhållits. Det finns också falska uppgifter om att det funnits etikprövningstillstånd, vilket det inte gjorde.

Expertgruppen har anlitat två externa sakkunniga som granskat sex forskningsartiklar sedan Karolinska institutet öppnat ärendet på nytt. De båda experterna kommer fram till samma slutsatser som professor Bengt Gerdin gjorde för flera år sedan. Den gången valde KI dock att inte lyssna till experten utan friade Macchiarini och övriga författare.

Enligt expertgruppen är samtliga författare till de sex artiklarna ansvariga för vetenskaplig oredlighet – men ansvaret är olika tungt och främst ansvarig är Paolo Macchiarini själv. Hur övriga ska bedömas är upp till KI att avgöra, skriver expertgruppen i ett pressmeddelande.