Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska en kirurg göra minst 25 prostatacanceroperationer per år för att få tillräcklig rutin och erfarenhet. Men många når inte upp till det, berättar Sveriges Radio Ekot i dag.

Statistik som redovisats i Läkartidningen visar att bara 10 procent av kirurgerna som opererade prostatacancer med öppen teknik, och 50 procent av de som opererade med robotteknik, nådde upp till Socialstyrelsens rekommendationer.

– Då ökar risken för urininkontinens och impotens efter operationen, säger Pär Stattin, urolog och ordförande för nationella prostatacancerregistret, till Ekot.

Han är mycket kritisk till att operationer av prostatacancer görs på så många ställen i landet och anser att de borde samlas till färre antal sjukhus. Pär Stattin vill hellre se några få regionala center där bara de mest erfarna kirurgerna opererar prostatacancer.