Inför höstbudgeten presenterar regeringen ett vårdpaket på totalt 4,7 miljarder under 2018. Det innehåller bland annat satsningar på psykisk ohälsa bland barn, unga och vuxna. En konkret förhoppning är att kötiden till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ska bli kortare.

Men den största satsningen görs alltså på förlossningsvården.

– Den som föder barn ska kunna känna sig trygg med att hon får den vård hon behöver och så är det inte alltid i dag. Nu ger vi landstingen mycket goda förutsättningar för att skapa en bra förlossningsvård, säger Vänsterpartiets partiledare, Jonas Sjöstedt, i ett pressmeddelande.

Mer till barnhälsovården

I satsningen på vården ingår också mer pengar till barnhälsovården. Fler barn ska få tillgång till god tandhälsa och vaccinationer. Tandvårdsbidraget till vuxna ska fördubblas och gynekologiskt cellprov för screening av livmoderhalscancer ska bli avgiftsfritt.

– Vårdpaketets miljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet, säger Jonas Sjöstedt.

I regeringens vårdpaket finns dessutom avsatt två miljarder kronor, under 2018-2021, för förbättrade arbetsvillkor för vårdanställda.