I exempelvis Stockholm och Uppsala bjuder Vårdförbundet i dag sina biomedicinska analytiker på lunch.

Andra valde att fira dagen före helgen, exempelvis i Karlskrona där de samlades utanför en av ortens större livsmedelsbutiker för att berätta vad en biomedicinsk analytiker gör och hur viktig yrkesgruppen är för att vården ska fungera.

Studenter som går biomedicinska analytikerprogrammet passade på att föra fram sina argument för varför ingångslönen ska höjas för yrkesgruppen. Bland annat på Sergels torg i Stockholm där studenter från såväl Stockholm som Uppsala samlades till en manifestation.

På andra håll, exempelvis i Dalarna, Gävleborg och Gotland, bjöd Vårdförbundet biomedicinska analytiker på fika.

Reglerad specialistutbildning

I samband med den internationella biomedicinska analytikerdagen efterfrågade Vårdförbundet nya satsningar på yrkeskåren i form av att en nationellt reglerad specialistutbildning införs. Detta för att göra yrket mer attraktivt och därmed bidra till att fler utbildar sig till biomedicinska analytiker.

– Den moderna sjukvården är beroende av biomedicinska analytiker för stora mängder diagnostiska analyser av patientprover. Det är centralt för vårdens kvalitet att landets laboratorier bemannas av legitimerade biomedicinska analytiker. Men vårdens arbetsgivare står inför stora pensionsavgångar som kommer att innebära en landsomfattande brist på biomedicinska analytiker, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.