För sju år sedan drog kirurgkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus, Säs,  i gång ett förbättringsarbete för att minska antalet vårdskador. Med inspiration från industrin infördes en visuell modell i form av ett grönt kors där månadens dagar fick varsin ruta i korset.

Målet är att en månad ska vara helt grön, det vill säga helt utan vårdskador. Förutom den gröna färgen används gult för risk för vårdskada, orange betyder att en vårdskada har inträffat och rött står för en allvarlig vårdskada

Gröna korset exempel.jpg
Gröna korset. Foto: SÄS fotomedia

Har fått spridning

Modellen blev mycket uppskattad och en sporre i patientsäkerhetsarbetet bland personalen som varje dag samlades kring modellen för att färglägga den senaste rutan. I dag används Gröna korset på stora delar av sjukhuset.

Nu vill Säs mäta effekten av metoden och startar en serie studier inom området. Data ska sammanställas och genom intervjuer ska medarbetarnas erfarenheter fångas, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Resultatet väntas bli klart under 2019.

2015 fick Säs ta emot Quality innovation of the year för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer: Säker vård ger grönt kors