En nationell läkemedelslista har efterfrågats länge och frågan har utretts grundligt under flera år. Rent konkret handlar det om att läkare, sjuksköterskor och farmaceuter ska ha tillgång till en gemensam lista över alla läkemedel som en patient fått förskrivet. Det är viktigt för patientsäkerheten och minskar risken för allvarliga skador som orsakas av felaktiga läkemedelskombinationer och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.

Lagförslaget innebär att e-hälsomyndigheten ska ta fram ett nytt personregister – den nationella läkemedelslistan – som ersätter två tidigare register: receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och ska då kunna användas av hela hälso- och sjukvården samt apoteken. Från den 1 juni 2022 kommer det vara obligatoriskt att använda det nya registret.